link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kindervieringen in Asten

Kerstavond 18.00 uur en Eerste Kerstdag 14.00 uur

gepubliceerd: zondag, 18 december 2022

Als gevolg van de corona­maat­re­ge­len heeft er in Asten de afgelopen twee jaar geen kin­derkerst­vie­ring kunnen plaats­vin­den. We willen deze goede gewoonte weer in ere her­stel­len!

Kinderkerst­vie­ring kerst­avond 18.00 uur

We hebben een kerst­vie­ring gemaakt speciaal voor kin­de­ren. Gewoonte­ge­trouw speelt in deze kin­derkerst­vie­ring ook dit jaar weer het B-orkest van Jong Neder­land Asten. Samen met het B-orkest wor­den er kerst­lied­jes gezongen en het kerst­ver­haal wordt na­tuur­lijk ver­teld.

Het ver­tellen van het kerst­ver­haal gebeurt dit jaar door de kin­de­ren die het komend jaar de Eerste H. Communie gaan doen.

We willen dan ook alle pappa’s en mamma’s en alle kin­de­ren uit Asten van harte uit­no­di­gen om samen de geboorte van Jezus, het kindje in de kribbe, te vieren. De kin­derkerst­vie­ring vindt plaats op 24 de­cem­ber om 18.00 uur in de (verwarmde) kerk van Asten.

U bent van harte welkom!

Kerst­ver­haal Eerste Kerst­dag 14.00 uur

Op Eerste Kerst­dag, 25 de­cem­ber, tussen 14.00 en 15.00 uur is er een ver­tel-uurtje in de kerk van Asten. In dit voorlees-uurtje zal na­tuur­lijk het kerst­ver­haal wor­den ver­teld. We gaan samen gezellig bij de kerst­stal zitten. Er wordt gezorgd voor wat drinken en een koekje. Diaken Jack Swaanen zal dan het kerst­ver­haal gaan ver­tellen, aan­ge­vuld met licht­beel­den zodat je ook kunt zien wat er allemaal gebeurt.

Het verhaal wordt tussen 14.00 en 15.00 uur een paar keer ver­teld. Loop maar gerust even binnen in de kerk van Asten dan kun je het verhaal van de geboorte van het kindje Jezus in de stal meebeleven. Na­tuur­lijk zijn de pappa’s en de mamma’s en de broertjes en zusjes ook van harte welkom.

Graag tot ziens!


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose