link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Parochieavond: filmreeks Sycamore

Dinsdag 6 december - 20.00 uur - Asten

gepubliceerd: maandag, 28 november 2022

Elke eerste dins­dag van de maand or­ga­ni­seert de pa­ro­chie een pa­ro­chie-avond. Een avond voor ont­moe­ting en samen leren over ons geloof en de relatie met ons leven en dat van anderen. De avon­den wor­den ver­zorgd door de leden van het pas­to­rale team. In juli en au­gus­tus bekijken en bespreken we een drietal filmpjes uit de filmsreeks Sycamore. Ieder filmje heeft een eigen thema. Op 19 juli was het thema; 'het bestaan van God'.

Dins­dag 6 de­cem­ber: De Bijbel

In deze afleve­ring praten we met elkaar over de Bijbel. Het is het meest verspreide boek ter wereld, maar tege­lijker­tijd zijn veel mensen onbekend met de inhoud. We gaan de opbouw bekijken, we bespreken de oorsprong en het belang van de verhalen en we zullen zien dat de Bijbel nog steeds een in­spi­re­rend boek is.

Deze avond wordt ver­zorgd door diaken Swaanen en pastoor Steijaert.

Tot 6 de­cem­ber en wees welkom!

Pro­gram­ma

20.00 uur binnen­komst, kennis­ma­king, bijpraten onder het genot van een kopje koffie/thee
20.30 uur film en gesprekken
21.15 uur afron­ding en aan­slui­tend een drankje (voor wie dit wil)

Details

plaats: bij­zaal in de kerk van Asten
(toegang via de hoofd­in­gang of zij-ingang aan de Wilhelmina­straat)
datum: dins­dag 6 de­cem­ber 2022
tijd: 20.00 - 21.15 uur
kosten: gratis, maar een vrij­wil­lige bijdrage wordt ge­waar­deerd
voor wie?: ie­der­een die nieuws­gie­rig is. Er is zeker geen voorkennis vereist
aanmel­ding: pas­to­raal­team@rkfran­cis­cus.nl
06 - 54 955 942 (diaken Jack Swaanen)
of een briefje in de brievenbus van de pastorie te Asten

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose