link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Filmavond in de Advent - Babette’s Feast

Woensdag 30 november - 18.00 uur - Someren

gepubliceerd: vrijdag, 25 november 2022

In de Advents­tijd berei­den we ons voor op Kerst­mis. Mensen maken het gezellig in deze donkere tijd en verlangen weer naar het licht. Samen wachten op de geboorte van het Kind in de kribbe.
Graag willen we in de pa­ro­chie een film­avond or­ga­ni­se­ren als hulp­mid­del op weg naar Kerst­mis. Deze avond wordt ge­za­men­lijk geor­ga­ni­seerd door de Fran­cis­cus-pa­ro­chie en de Pro­tes­tante Ge­meen­te in Someren.

Een bij­zon­dere film

De film is gebaseerd op boek van Karen Blixen en geregisseerd door Gabriel Axen. Hij wint hiermee een Oscar voor de beste bui­ten­landse film.

Aan de verlaten kust van Dene­mar­ken wonen twee dochters van een streng lutherse predi­kant, die elk aards genot afkeurt. Op een dag arriveert de mysterieuze Babette in het diep reli­gi­euze en geïso­leerde dorpje. De twee zussen besluiten haar onderdak aan te bie­den in ruil voor het ver­rich­ten van huishou­de­lijk werk. Na 14 jaar krijgt Babette bericht, dat ze de loterij heeft gewonnen. Met het geld­be­drag besluit ze de bevol­king van het dorp op een enorm feestmaal te trak­te­ren. Het wordt een diner om nooit meer te vergeten.

Brood­maal­tijd en film

Ie­der­een is uit­ge­no­digd om deel te namen aan deze avond. Op woens­dag 30 no­vem­ber beginnen we om 18.00 uur in het ge­meen­te­cen­trum bij de pro­tes­tante kerk in Someren (Speelheuvel­plein 6) met een brood­maal­tijd. Hierna bekijken we de film. Na afloop is er gelegen­heid om wat na te praten onder het genot van een drankje.

Details

  • Kijk­wij­zer heeft de film geclassifi­ceerd voor alle leeftij­den.
  • Mocht de brood­maal­tijd niet passen in uw agenda, dan is dat geen probleem.
    Laat u dat dan even weten.
  • Voor deze avond vragen we een vrij­wil­lige bijdrage met een richt­be­drag van € 3,50 per persoon.

Aanmel­den

In ver­band met het or­ga­ni­se­ren van de maal­tijd vragen we u om uzelf aan te mel­den. Dat kan bij diaken Jack Swaanen of dominee Ber­na­dette van Litsen­burg.

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose