link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Op avontuur met de Advent

Donderdag 24 november - 20.00 uur - Bijzaal kerk Asten

gepubliceerd: zondag, 13 november 2022

Vier weken voor kerst­mis begint de Advent­tijd. Het woord Advent en avontuur (adventure in het Engels) hebben dezelfde oorsprong. Het is als het ware een ontdek­kings­tocht naar het kerst­feest toe. Op deze thema-avond gaan we samen op avontuur, op ontdek­kings­tocht naar het kerst­feest.

We gaan kijken en luis­te­ren naar de ge­schie­de­nis, symbolen en rituelen van de Advent. Maar ook gaan we ervaren wat stil wor­den en ver­wach­ten is. We gaan lezen wat de profeten hier over hebben ge­schre­ven. De Advent is na­tuur­lijk ook de tijd van Maria, de moe­der van Jezus. Er bestaan veel verhalen waarin geschetst wordt hoe Maria de komst van de Messias beleefde.

Over de Advent wordt niet alleen ge­schre­ven. Ook de muziek speelt een be­lang­rijke rol. We gaan luis­te­ren en praten over Rorate Caeli en het Mag­ni­fi­cat. We gaan met elkaar in gesprek over de teksten van deze bekende gezangen.

De Advent is meer dan alleen de kaarsjes op de Advents­krans. U bent van harte uit­ge­no­digd om samen op avontuur te gaan en de Advents­tijd opnieuw te ont­dek­ken!

De thema-avond vindt plaats op don­der­dag 24 no­vem­ber om 20.00 uur in de bij­zaal van de kerk in Asten (toegang via de hoofd­in­gang). Er zijn geen kosten aan verbon­den maar een vrij­wil­lige bijdrage is altijd welkom.

U kunt zich aanmel­den door een mailtje te sturen naar: pas­to­raal­team@rkfran­cis­cus.nl.
U kunt ook bellen naar diaken Jack Swaanen (06 – 54 955 942) of een briefje in de brievenbus van de pastorie te doen.

Details

datum: don­der­dag 24 no­vem­ber 2022
tijd: vanaf 20.00 uur
locatie: bij­zaal van de Maria Pre­sen­ta­tie­kerk te Asten
(toegang via de hoofd­in­gang)
aanmel­den: Jack Swaanen
pas­to­raal­team@rkfran­cis­cus.nl
06 - 54 955 942

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose