link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Een kruis op WJD-tour-tocht

gepubliceerd: maandag, 7 november 2022
foto: Inge Verbeem - SIRIS
Een kruis op WJD-tour-tocht
foto: Inge Verbeem - SIRIS
Een kruis op WJD-tour-tocht
foto: Inge Verbeem - SIRIS
Een kruis op WJD-tour-tocht

In au­gus­tus 2023 vin­den de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) weer plaats, dit jaar in Lissabon. Honderd­dui­zen­den jon­ge­ren van over de hele wereld komen dan samen om hun geloof te vieren, te ver­die­pen en met elkaar te beleven.

In de maan­den die hieraan vooraf­gaan pel­gri­meert het WJD-kruis dat door Paus Johannes-Paulus II aan de jon­ge­ren is ge­schon­ken naar de plaats waar de bij­een­komst gehou­den wordt. Het kruis kan niet op meer­dere plaatsen tege­lijk zijn, dus zijn er ook replica’s van gemaakt. En één van die replica’s deed zater­dag 29 ok­to­ber Ommel en Asten aan.

Het kruis werd begeleid door een ‘tour-team’ van voor­na­me­lijk jon­ge­ren. Helaas kwamen er te weinig jon­ge­ren uit onze pa­ro­chie om het kruis van Ommel naar Asten te dragen, zodat het kruis de route per busje aflegde. Bij het mid­dag­pro­gramma waren wel wat jon­ge­ren aanwe­zig.

Het pro­gram­ma van die dag was overigens de moeite waard. De aanwe­zigen kregen uitleg over de ach­ter­gron­den van de Maria­bede­vaart in Ommel (met dank aan Frans Martens) en een rond­lei­ding door het half-gereno­veerde pro­ces­sie­park en het Park van de Vrede (door Ad Verhoeven). Wie kon en wilde, ging daarop te voet naar Asten.

Daar ging oorlogsveteraan Manuel Stegeman met de aanwe­zigen in gesprek over het thema “elkaar en je kruis dragen”. We hebben immers allemaal een kruis te dragen, en dragen dat van anderen mee. “Wat doet dat met je?”, vroeg pastoor Steijaert zich hardop af. Het was een in­druk­wek­kend verhaal. Manuel heeft erge dingen moeten ver­werken.

De bege­lei­ders van het kruis namen hun taak zeer serieus. Het was een klus met sym­bo­li­sche waarde. Met het kruis droegen de jon­ge­ren als het ware Christus zelf met zich mee, zoals één van hen aangaf. Pa­ro­chies en bis­dom­men or­ga­ni­se­ren van alles als het kruis in hun omge­ving komt, en er ontstaan soms mooie gesprekken. Een waar geloofs­ge­tui­ge­nis in deze donkere dagen.

Zie ook


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose