link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Inzegening gedenkplaat Lambertuskerkhof Someren

Woensdag 2 november - 14.00 uur - Allerzielen

gepubliceerd: zaterdag, 29 oktober 2022

Op woens­dag 2 no­vem­ber 2022 (Aller­zie­len) om 14.00 uur zal pastoor Steijaert de vernieuwde gedenkplaat met een korte plech­tig­heid op het kerkhof inzegenen. Met deze han­de­ling zullen de namen van vijf pastoors en twee kape­laans weer zicht­baar wor­den.

Deze pa­ro­chie­pries­ters zijn in het verle­den in een grafkel­der onder de toen­ma­lige Calvariëberg begraven en wer­den op die plaats ook her­dacht. Toen de Calvarie­berg is verwij­derd zijn deze pries­ters in de verge­tel­heid geraakt. Op ini­tia­tief van enige inwoners van Someren, waar­on­der Frans Meeuws de voor­ma­lige begraaf­plaats­be­heer­der, is het idee geopperd om een gedenk­plaats te plaatsen.

  • Pastoor Schrijvers (1841-1868) heeft veel voor de verfraaiing van het interieur van de kerk op de Postel gedaan. Hij maakte de eerste afspraken met de zusters Fran­cis­ca­nessen om naar Someren te komen.
  • Pastoor Joannes S. van den Eijnde (1868-1884) begon zijn pas­to­raat met het bouwen van het zuster­kloos­ter. Ook zorgde hij ervoor dat Someren-Eind een eigen pa­ro­chie kreeg en liet er de eerste kerk en pastorie bouwen. Zijn broer Theodorus was de eerste pastoor (1878-1898). Pastoor Johannes Sebastianus liet de grafkel­der voor hem en zijn twee broers bouwen.
  • Pastoor Fran­cis­cus Antonius van den Eijnde was eerst kape­laan (1853) en daarna pastoor 1884-1898). Hij werd als derde bij­ge­zet.
  • Zijn op­vol­ger pastoor Petrus van Lieshout (1898-1933) liet in 1901 de (hui­dige) pastorie bouwen. Deze werd gesi­tu­eerd achter de bestaande pastorie. Een echte bouw­pas­toor, want de hui­dige kerk liet hij - ondanks zijn hoge leef­tijd- in 1926 bouwen. Het H. Hart monu­ment werd ont­huld in 1923 t.g.v. zijn zilveren pastoors­feest. Voor zijn vele ver­diensten werd hij door H.M. de koningin benoemd tot Officier in de orde van Oranje Nassau. Ook zijn lichaam werd bij­ge­zet in de grafkel­der.
  • Aan de zij­kanten van de Calvariëberg zijn ook kape­laan Johannes Lucas Dobbelsteen (1854-1859) en Cornelis Adrianus van Tilborg begraven.

Zo krijgen deze pries­ters, die sinds 1850 tot heden veel voor de pa­ro­chie in Someren hebben betekend hebben, een waar­dige gedenk­plaats.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose