link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Ontvangst WJD-kruis in onze parochie

Zaterdag 29 oktober - 9.30 uur - Aankomst in Ommel

gepubliceerd: dinsdag, 25 oktober 2022
foto: Ramon Mangold
Het WJD kruis in Panama 2019
Het WJD kruis in Panama 2019

Paus Johannes Paulus II stelde in de jaren 80 van de vorige eeuw de Wereld Jon­ge­ren Dagen in. Een ont­moe­ting van katho­lie­ke jon­ge­ren vanuit de hele wereld. Eens per 3-4 jaar or­ga­ni­seert een bisdom ergens in de wereld deze gebeur­te­nis waarin jon­ge­ren een week lang hun geloof samen vieren en samen ver­die­pen. Elke keer zijn er miljoenen bezoekers.

De paus gaf de jon­ge­ren van de Kerk een groot houten kruis dat iedere keer een pelgrimage maakt naar de eerst­volgende locatie van de Wereld Jon­ge­ren Dagen. Dat is in 2023 in Lissabon, Portugal.

In Neder­land maakt een soortge­lijk WJD-kruis ook een rondreis. Jon­ge­ren be­ge­lei­den het kruis door pa­ro­chies in heel Neder­land. Op 29 ok­to­ber gaat het kruis van Helmond naar Blerick en maakt het een tussenstop in onze pa­ro­chie. We ont­van­gen de groep jon­ge­ren die het kruis be­ge­lei­den in onze pa­ro­chie en willen ze op deze manier onder­steunen en motiveren.

De ont­vangst is in Ommel waar wij de jon­ge­ren welkom heten in onze bede­vaarts­kerk. Hierna ‘pel­gri­meren’ we naar Asten. In Asten plaatsen we het kruis in de kerk en bie­den we de jon­ge­ren een lunch aan. Hierna zal een oorlogsveteraan een ge­tui­ge­nis geven over de erva­ringen met oorlog, gebroken­heid, vrede en ver­zoe­ning.

Pro­gram­ma

tijd ac­ti­vi­teit
9.30 uur Ontvangst/verwelko­ming WJD-kruis en jon­ge­ren in Ommel
9.45 uur Uitleg over bede­vaarts­plaats Ommel en bezoek aan het pro­ces­sie­park
10.30 uur Wandeling naar Asten en plaat­sing kruis in de kerk
11.45 uur Lunch in de bij-sacristie van de kerk
12.45 uur Ge­tui­ge­nis door een veteraan met gelegen­heid tot dialoog
13.45 uur Moment voor gesprek en ontspan­ning
15.00 uur Afslui­ting en vertrek naar Blerick

Ie­der­een die geïn­te­res­seerd is, is van harte welkom om de jon­ge­ren in Ommel te ont­van­gen en mee te lopen naar Asten, maar mensen kunnen ook aan­slui­ten in Asten.

Wees welkom! (een berichtje dat je komt is wel heel fijn: pas­to­raal­team@rkfran­cis­cus.nl)

Meer in­for­ma­tie

Op de web­si­te van het bisdom Den Bosch is meer in­for­ma­tie te vin­den over het rondgang van het WJD-kruis:


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose