link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Oecumenische viering

Zondag 9 oktober - 10.00 uur - Antoniuskerk Heusden

gepubliceerd: zondag, 2 oktober 2022

Al een aantal jaren is het een goede gewoonte dat de Fran­cis­cus­paro­chie en de Hervormde Ge­meen­te Asten- Someren ge­za­men­lijk een oecu­me­nische vie­ring hou­den. Een vie­ring voor zowel pro­tes­tan­ten als katho­lie­ken.

Oecu­me­nische vie­rin­gen zijn leer­zaam omdat je dan elkaars spiri­tua­li­teit kunt proeven, die soms heel anders is dan wat je zelf kent in je eigen kerk, en dat verrijkt je. Je leert elkaar waar­de­ren als deel van Christus’ we­reld­wijde en veel­kleu­rige kerk. Het samen zijn, samen bid­den en zingen geeft echt een gevoel van ver­bon­den­heid.

Het thema van deze oecu­me­nische vie­ring is “Tijd om te oogsten”. Aan de hand van twee Bijbel­tek­sten zullen diaken Swaanen en dominee van Litsen­burg u mee­ne­men in hun gedachten over het thema.

Dit jaar zal het Astens Gemengd Koor Puur Sangh haar mede­wer­king verlenen. Zij zullen een aantal passende lie­de­ren ten gehore brengen. Naast Bijbel­le­zingen, koorzang en gebed is na­tuur­lijk ook ruimte voor samenzang.

U bent van harte welkom op 9 ok­to­ber om 10.00 uur in de Antonius kerk in Heus­den.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose