link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Parochiegids 2022 2023 verschenen

gepubliceerd: zaterdag, 24 september 2022

Parochiegids 2022-2023Dit weekend verschijnt in onze pa­ro­chie voor de eerste keer de Pa­ro­chiegids 2022 – 2023.

Vorig jaar is er een vragenronde gehou­den onder de lezers van het pa­ro­chie­blad. Toen bleek dat lezers veel in­te­res­se hebben in ver­die­pende artikelen of artikelen over en door pa­ro­chi­anen. Maar ook graag een geprint over­zicht willen hebben voor de vaste pa­ro­chie-in­for­ma­tie (vaste vie­rin­gen, tele­foon­num­mers, contact­personen, ope­ningstij­den kerken/kapellen/begraaf­plaatsen, enzo­voort). Deze twee in­te­res­ses gaan niet mak­ke­lijk samen.

Nieuw pa­ro­chie­blad

Daarom heeft de redactie besloten om een pa­ro­chiegids en een pa­ro­chie­blad uit te geven. Het pa­ro­chie­blad wordt nog meer een in­for­ma­tief blad met inter­views, ver­die­pende artikelen, nieuws uit de pa­ro­chie en verhalen over mensen. Het blad wordt wat bij de tijd getrokken en zal in kleur ver­schij­nen. Zoals nu het geval is, verschijnt het blad 5-6 maal per jaar. De eerste nieuwe editie zal in ok­to­ber 2022 ver­schij­nen.

Pa­ro­chiegids

De pa­ro­chiegids verschijn één keer per jaar – in sep­tem­ber. Een gids verge­lijk­baar met de ge­meen­tegids, maar dan met vaste in­for­ma­tie over de pa­ro­chie.

  • Wie zijn we?
  • Wie doet wat?
  • Hoe kan ik de pa­ro­chie bena­de­ren?
  • Wat kan ik het komend jaar ver­wach­ten van de pa­ro­chie?

De pa­ro­chiegids kan (net zoals het pa­ro­chie­blad) wor­den mee­ge­no­men uit de kerken in onze pa­ro­chie. In som­mi­ge dorpen liggen deze ook bij een plaat­se­lijke winkel.

Op deze web­si­te kunt u de pa­ro­chiegids ook digi­taal bekijken en down­loa­den via de knop Pa­ro­chie­blad & pa­ro­chiegids.Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose