link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Dank-je-wel-avond Someren-Heide

gepubliceerd: dinsdag, 27 september 2016
Dank-je-wel-avond Someren-Heide

Dank-je-wel-avond Someren-Heide Voor de vrij­wil­li­gers rond de St. Jozef­kerk in Someren-Heide wordt op vrij­dag 7 ok­to­ber a.s. weer de twee­jaar­lijkse Dank-je-wel-avond geor­ga­ni­seerd in ge­meen­schapshuis De Bunt.

Alle vrij­wil­li­gers zijn van harte welkom en hebben reeds een per­soon­lijke uit­no­di­ging ont­van­gen. We hopen zoveel moge­lijk vrij­wil­li­gers te mogen ont­van­gen en hen te kunnen bedanken voor hun inzet voor onze pa­ro­chie.

Loca­tieraad St. Jozef­kerk


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose