link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Middag van bemoediging

Dinsdag 11 oktober - 14.00 uur - OLV Praesentatiekerk Ommel

gepubliceerd: zaterdag, 8 oktober 2022

Al voor de zesen­der­tigste keer wordt in Ommel een Middag van Bemoe­diging gehou­den. Deze speciale mid­dag op dins­dag 11 ok­to­ber 2022 wordt geor­ga­ni­seerd voor zieken, ouderen en allen die op zoek zijn naar bemoe­diging in hun leven.

Ie­der­een is welkom en er zijn ver­zorgen­den aanwe­zig. Deze bij­zon­dere bij­een­komst begint om 14.00 uur met een eucha­ris­tie­vie­ring waarna de tijd wordt geno­men voor koffie, koek en een gezellig praatje. Afgesloten wordt met een zieken­ze­gening. Rond 16.00 uur is de vie­ring afgelopen.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose