link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Feestelijke installatie pastoor Van Overbeek

Zondag 18 september - 10.30 uur - Drunen

gepubliceerd: maandag, 1 augustus 2022

Van het pa­ro­chie­bestuur uit Drunen ont­ving onze pa­ro­chie een uit­no­di­ging voor de fees­te­lij­ke in­stal­la­tie van pastoor van Overbeek.

Op zon­dag 18 sep­tem­ber zal hij door de bis­schop van Den Bosch, mgr. De Korte, wor­den geïnstalleerd tij­dens een plech­tige Eucha­ris­tie­vie­ring in de Sint Lambertus­kerk in Drunen. De plech­tig­heid begint om 10.30 uur. Hierna is er gelegen­heid om pastoor Van Overbeek tij­dens een receptie te ont­moe­ten en te fe­li­ci­te­ren.

Het bestuur van de pa­ro­chie Wonder­ba­re Moeder nodigt alle belang­stel­len­den uit:

Onze pa­ro­chie wenst pastoor Van Overbeek alle goeds toe en Gods zegen over zijn leven en pas­to­raat in Pa­ro­chie Wonder­ba­re Moeder te Drunen.

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose