link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Symposium - Samen Gezond

gepubliceerd: zondag, 9 oktober 2016

GGD Brabant-Zuidoost organiseert woensdag 23 november 2016 in het Varendonck College te Asten een symposium over positieve gezondheid.

Mensen beleven hun gezondheid veelal positief als ze kunnen doen wat ze willen, ook met een ziekte of beperking. Dat uitgangspunt is belangrijk voor artsen en beleidsmakers: zij kijken vooral naar lichaamsfuncties en dagelijks functioneren. Maar spiri­tua­li­teit en maat­schappelijke participatie kunnen even belangrijk zijn om je gezond te voelen.

Op deze manier kijken naar gezondheid betekent een omslag in denken en doen. Voor beleidsmakers zoals de gemeente, maar zeker ook voor de hulpverleners binnen het medische circuit. Het betekent dat bij het werken aan gezondheid van de bevolking het nog belangrijker wordt om de verbinding te leggen tussen de medische wereld en de lokale organisaties die werken aan participatie en zelfredzaamheid.

Om het begrip ‘positieve gezondheid’ in Asten te lanceren organiseren de gemeente Asten, de GGD Brabant-Zuidoost en Onis Welzijn samen dit symposium. Hier krijgen relevante partners in zorg en welzijn informatie en worden we samen geïnspireerd om dit begrip handen en voeten te geven in het dagelijkse werk.

Deze dag moet het startpunt zijn om met dit gedachtengoed verder te werken aan de gezondheid van de inwoners van Asten.

Programma

17.00 uur ​Binnenkomst met koffie en thee, aanmelding workshops
​17.15 uur ​Welkom door wethouder J. Huijsmans
​17.30 uur ​Lezing door dr. Machteld Huber
​18.30 uur ​Pauze met soep en een broodje
​19.15 uur ​Workshop ronde 1
​20.00 uur ​Workshop ronde 2
​20.45 uur ​Afsluiting

Dagvoorzitter: Hester Dadema van Helder Theater.

Workshops

1. “De burger zoekt zorg”

Als een burger zorg vraagt zullen hulpverleners deze vraag vaak bekijken in het licht van lichaamsfuncties en dagelijks functioneren. Maar hoe kun je de informatie uit de lezing gebruiken om juist meer vanuit het denken van positieve gezondheid naar de vraag te kijken? Helder Theater beeldt dit uit in een interactief toneelstuk. De deelnemers mogen mede regisseren en oefenen in hoe zij zelf het gedachtengoed van positieve gezondheid kunnen gebruiken.

2. “Vraag het onze jeugd”

Gezond opgroeien houdt in dat kinderen zich in een veilige en stimulerende omgeving kunnen ontwikkelen. Voor opvoeders en samenleving is het een uitdaging om de juiste balans te vinden tussen zelf laten ontdekken en grenzen stellen, tussen niet of juist wel ingrijpen. Wat heeft de Astense jeugd met en zonder beperking van ons nodig om gezond en gelukkig op te groeien. Hoe helpt de nieuwe definitie van positieve gezondheid ons hierbij? Jongeren uit onze Astense gemeen­schap geven antwoord op deze vragen.

3. “Het geluk van meedoen”

Je eigen verhaal vertellen of het verhaal van de ander horen laat direct voelen wat het geluk van meedoen betekent. Deelnemers aan de workshop gaan aan de slag met eigen ervaringen, met eigen verhalen over uitsluiting en meedoen: wanneer voelt iemand zich buitengesloten en hoe maakt ‘meedoen’ je leven mooier. Daarmee wordt het ook helder hoe belangrijk meedoen voor onze cliënten en patiënten is.

4. “In gesprek met huisarts en pastoor”

Vragen die vroeger bij de pastoor kwamen, komen nu op tafel bij de huisarts. Een gesprek tussen pastoor Scheepers en huisarts Van den Hoogen (beiden uit Asten) over zorg, relaties, zingeving, spiri­tua­li­teit, geluk en gezondheid. Wat kunnen zij en wij van elkaar leren?

5. “Een robot in de zorg?”

Voor de nabije toekomst is het een enorme uitdaging om de toenemende en veranderende zorgvraag van een vergrijzende samenleving op te vangen. Inzet van nieuwe technologie om de zorg op een slimme en doelmatige wijze in te richten zal noodzakelijk zijn. Robots doen overal hun intrede, maar wat gaan zij betekenen in de zorg? Maak kennis met Zora, een zorgrobot. Zie wat zij nu al kan en ga in gesprek over de rol die zorgrobots en technologie in de toekomst kunnen gaan spelen.

Voor wie

Medewerkers en vrijwilligers die actief zijn op het gebied van zorg en welzijn in de gemeente Asten.

Informatie en deelname

Deelname is op volgorde van aanmelding, er zijn geen kosten aan verbonden.

Meer informatie is te verkrijgen via Jozien van den Bogaart, telefoon (0493) 67 12 12


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose