link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Parochie-avond: filmreeks Sycamore

Samen denken over leven en geloof!

gepubliceerd: donderdag, 7 juli 2022

Dins­dag 5 juli hebben we met een kleine twin­tig pa­ro­chi­anen de eerste film bekeken van de reeks Sycamore. Over de zoek­tocht naar geluk die in het hart van ieder speelt. Waar vind je een ultiem geluk dat blijvend is? Hierover met elkaar van gedachten gewisseld.

Volgende avond: 19 juli 2022

Dins­dag 19 juli is alweer de volgende avond van de filmreeks Sycamore. Een pro­gram­ma met laag­drem­pe­lige filmpjes die de verbin­ding laten zien tussen ons dage­lijks leven en het chris­te­lijke geloof. Ieder filmpje duurt ongeveer 20 minuten. Per avond bekijken we één filmpje. Na enkele minuten film pauzeren we even en stellen ons vragen: waar ging het over? Wat betekent het voor mij? Wat is de band met mijn eigen leven?

In ieder filmpje bespreekt Stephen Wang, een katho­liek pries­ter en leraar, een bepaald on­der­werp. Al wan­de­lend door het Engelse land­schap roept hij vragen op en probeert hierop ant­woord te geven. Dit wordt afgewisseld met inter­views (hoe denken mensen op straat over het on­der­werp?) en onder­bro­ken door onze eigen gespreks­mo­menten.

De avond wordt ver­zorgd door diaken Swaanen en pastoor Steijert.

Sycamore

De filmreeks Sycamore wordt overal ter wereld gebruikt. In Neder­land zijn er tien­tal­len pa­ro­chies die Sycamore aanbie­den. De filmpjes zijn Neder­lands onderti­teld. Iedere bij­een­komst begint met een kopje koffie/thee, daarna bekijken we de film en sluiten af met iets te drinken.

Tot ziens op dins­dag­avond 19 juli!

Pro­gram­ma

20.00 uur binnen­komst, kennis­ma­king, bijpraten onder het genot van een kopje koffie/thee
20.30 uur film en gesprekken
21.15 uur afron­ding en aan­slui­tend een drankje (voor wie dit wil)

Details

plaats: bij­zaal in de kerk van Asten
(toegang via de hoofd­in­gang of zij-ingang aan de Wilhelmina­straat)
datum: dins­dag 19 juli 2022
tijd: 20.00 - 21.30 uur
kosten: gratis, maar een vrij­wil­lige bijdrage wordt ge­waar­deerd
voor wie?: ie­der­een die nieuws­gie­rig is. Er is zeker geen voorkennis vereist
aanmel­ding: pas­to­raal­team@rkfran­cis­cus.nl
06 - 54 955 942 (diaken Jack Swaanen)

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose