link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bedevaart Martelaren van Gorcum

Zaterdag 9 juli - En van geloof - n van geest

gepubliceerd: maandag, 13 juni 2022

Dit jaar is het 450 jaar gele­den dat in Brielle de Mar­te­la­ren van Gorcum om het leven kwamen. Het bede­vaarts­oord staat daar op een bij­zon­dere manier bij stil tij­dens de Nationale Bede­vaart op zater­dag 9 juli.

De Nationale Bede­vaart kan dit jaar voor het eerst sinds de corona­pe­rio­de weer met velen wor­den gevierd. “We vieren ons geloof in de ge­meen­schap van de Kerk. Die ge­meen­schap geeft ons kracht. Dat is ook wat de Mar­te­la­ren ons laten zien”, zegt pastoor Jack Glas van den Brielle. “Dus kom naar de Nationale Bede­vaart op 9 juli, zodat we met velen samen ons geloof kunnen vieren op deze bij­zon­dere his­to­rische plaats.”

Eén van de mar­te­la­ren van Gorcum was de fran­cis­caanse pater Nicasius van Heeze afkoms­tig uit... Heeze. Heeze hoort sinds een aantal jaren bij de pa­ro­chie heilige Nicasius.

Nicasius­paro­chie 

Daarom nodigt de pa­ro­chie heilige Nicasius uit Geldrop ie­der­een uit om zich aan te mel­den om mee te trekken naar Den Brielle, waar men samen met vele mensen uit heel Neder­land om 11.00 uur de H.Mis viert met als hoofd­cele­brant Mgr. Van den Hende.

Opstap­plaatsen

7.30 uur Pastorie Mierlo, Heer van Scherpen­zeelweg 18
8.00 uur Pastorie Geldrop, Stations­straat 21
8.30 uur Pastorie Heeze, Jan Deckers­straat 22

Pro­gram­ma

11.00 uur Pontificale Hoog­mis
13.30 uur Rozen­hoedje te bid­den
14.30 uur Kruis­weg lopen en bid­den
15.30 uur Vesper­vie­ring met sacra­ments­pro­ces­sie en pelgrims­ze­gen
17.00 uur Vertrek uit Den Briel

Info en Aanmel­den

Voor meer in­for­ma­tie of opgeven kunt u terecht bij de pastorie in Geldrop:

De kosten voor de bede­vaart zijn €15 per persoon.
Opgeven is moge­lijk zolang er plaatsen zijn in de bus.

 

Martelaren van Gorcum


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose