link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Cursus voor lectoren

gepubliceerd: zondag, 29 mei 2022

Op zater­dag 28 mei kwamen acht lectoren uit ver­schil­lende dorpen in onze pa­ro­chie bij elkaar in Heus­den voor een cursus lec­to­raat. De cursus bestaat uit twee dag­de­len en staat onder lei­ding van mevrouw Gabriella Buirma.

De volgende onder­de­len staan centraal in de cursus:

  • Het verschil tussen lec­to­raat en andere vormen van pre­sen­ta­ties;
  • Het belang van de voor­be­rei­ding;
  • De invloed van verbale en non verbale ele­menten tij­dens het lezen;
  • Prak­tische aan­dachts­pun­ten;
  • Uitwisseling van erva­ringen en on­der­lin­ge tips;
  • Oefenen voor de camera en on­der­lin­ge terug­kop­pe­ling.

Deze eerste bij­een­komst was erg geslaagd. Bovendien ook een goede gelegen­heid om kennis te maken met medepa­ro­chi­anen uit andere dorpen die zich op het­zelfde vlak inzetten voor de pa­ro­chie.

De eerst­volgende bij­een­komst is op 25 juni. Tijdens deze bij­een­komst wor­den de erva­ringen van de afgelopen maand met elkaar gedeeld en gekeken naar ver­dere verbeter­pun­ten.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose