link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Moment van aanbidding

Donderdagen - van 18.00 tot 19.00 uur - Asten

gepubliceerd: dinsdag, 3 mei 2022

Een van de meest bekende vormen van gebed en be­zin­ning is de zoge­naamde Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding. Dit is een gebeds­vorm waarbij het Heilig Sacra­ment wordt uit­ge­steld in een monstrans (een mooi versierde hou­der) op het altaar. Deze vorm van gebed is een ant­woord op de vraag van Jezus aan zijn leer­lin­gen in de Hof van Olijven: ‘Kunt gij één uur met mij waken?’. 

Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding

Door de aanwe­zig­heid van Jezus in de heilige Hostie, kunnen we op een heel per­soon­lijke manier met God verbon­den zijn. We stellen ons in zijn aanwe­zig­heid; gewoon zoals we zijn en zoals we ons voelen. Het is een hele per­soon­lijke ont­moe­ting met de Verrezen Heer in het Sacra­ment.

Tijdens deze tijd geldt een be­lang­rijke regel: NIETS MOET! Gewoon er zijn en dat is al genoeg.

Voor mensen die deze vorm van gebed niet kennen … er wordt niets verwacht. Ie­der­een kan gewoon komen om zich even in de stilte terug te trekken in aanwe­zig­heid van Hem die ons tot het uiterste liefheeft. Maar ook iemand die gewoon een moment van be­zin­ning wil, is de stille aanbid­ding een goed moment van rust en inkeer.

Het is niet nodig de hele tijd te blijven. Een ieder is vrij om te komen en te gaan.

Vanaf don­der­dag 5 mei

Vanaf 5 mei zal er in Asten op don­der­dag een uur van stille Aanbid­ding zijn. De pries­ter zal om 18.00 uur het heilig Sacra­ment uitstellen op het altaar. Er wordt een lied gezongen gevolgd door een onze Vader, een Wees Gegroet en een kort gebed. Daarna gaat het uur van stilte in. Tegen 19.00 uur zal de pries­ter het Sacra­ment weer instellen (terug­bren­gen) in het ta­ber­na­kel. We zingen dan een lied. Hierna ver­volgen we met de Avond­mis om 19.00 uur.

Ie­der­een is van harte welkom!


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose