link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Tijdelijke omleiding naar begraafplaats Asten

Vanaf dinsdag 19 april

gepubliceerd: maandag, 11 april 2022

Per dins­dag 19 april is er een tij­de­lijke nieuwe route voor voet­gan­gers en fietsers om de ingang van het kerkhof te kunnen bereiken. Deze route begint in de Kerk­straat via de zijde Moussault­park, dan achterlangs het columbarium en de absoute­plaats totdat de poort van het kerkhof bereikt wordt. Het begin­punt en de route wor­den met pijlen aange­ge­ven.

Dit alles i.v.m. de vei­lig­heid van bezoekers van het kerkhof, van­wege de bouw­werk­zaam­he­den van het nieuwe ge­meen­schapshuis.

Uit­zon­de­ringen

Voor een rouw­stoet naar het kerkhof, na een uit­vaart, wordt een uit­zon­de­ring gemaakt, en hiermee wordt door de bouwbe­drij­ven reke­ning gehou­den. Dit gaat dan, zoals altijd, via de oor­spron­ke­lijke weg. Ook als er werk­zaam­he­den op het kerkhof plaats moeten vin­den zal dit via de normale toegangsweg plaats­vin­den.

Tijde­lijk

Het is uite­raard een tij­de­lijke situatie, en we hopen op uw begrip hier­voor!

Tijdelijke omleiding naar begraafplaats Asten

 

(bron: Siris.nl)Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose