link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Wie verzint een mooie naam?

Inzenden kan tot uiterlijk 31 maart!

gepubliceerd: dinsdag, 1 maart 2022

We zijn we op dit moment druk bezig met de opzet van een nieuw pa­ro­chie­blad. Het moet een moderner blad wor­den, inte­res­sant voor pa­ro­chi­anen uit al onze pa­ro­chielo­ca­ties. En een nieuw blad verdient een nieuwe naam. “Angelus” is immers de naam van het blad van de voor­ma­lige fusie­paro­chie groot-Asten.

Daarom doen we hierbij een beroep op u allen. Weet u een mooie naam voor ons nieuwe pa­ro­chie­blad? Geef die dan aan ons door via e-mail­a­dres:

Niet han­dig met de com­puter? Een briefje afgeven bij het se­cre­ta­riaat in Asten mag ook.

We zoeken een naam die:

  • iets met Chris­te­lijk geloof / Kerk-zijn
    te maken heeft en/of
  • iets te maken heeft met onze eigen regio
    en volks­cul­tuur en/of
  • ver­wijst naar onze acht pa­ro­chielo­ca­ties of naar
    de naam van onze pa­ro­chie, Fran­cis­cus van Assisi

Na­tuur­lijk moet de naam niet al in gebruik zijn voor een ander blad; zo is bij­voor­beeld “De Brug” al het blad van de Pro­tes­tantse Ge­meen­te Asten-Someren.

We hopen op vele ori­gi­nele reacties!

Uiterste inzenddatum

Er zijn al vele ori­gi­nele namen binnen­ge­ko­men!
Inzen­den kan uiter­lijk tot 31 maart.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose