link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pater Titus Brandsma wordt heilig verklaard

gepubliceerd: vrijdag, 4 maart 2022

Pater Titus Brandsma wordt 15 mei heilig verklaardOnze bis­schop, mgr. de Korte, is dank­baar voor de offi­cië­le aan­kon­di­ging van de heilig­ver­kla­ring van pater Titus Brandsma. Pater Titus Brandsma heeft een groot deel van zijn leven door­ge­bracht binnen het bisdom in Megen, Boxmeer, Oss en Nijmegen.

Video­bood­schap

Bis­schop De Korte heeft een video­bood­schap in­ge­spro­ken in de Sint-Jans­kathe­draal. In deze ka­the­draal is pater Titus Brandsma op 17 juni 1905 tot pries­ter gewijd. In de ge­dach­te­nis­ka­pel van de ka­the­draal staat een buste van de heilige pater en een urn met as uit een massagraf van con­cen­tratie­kamp Dachau. Mgr. De Korte noemt pater Titus een patroon­hei­lige voor jour­na­lis­tiek en een heilige van vandaag. Verder spreekt Mgr. De Korte de wens uit om met velen naar Rome te gaan (Rome-pro­gram­ma) om de heilig­ver­kla­ring van pater Titus Brandsma bij te kunnen wonen.

Meer in­for­ma­tieParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose