link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Uitvaarten in Heusden

Antonius van Paduakerk

gepubliceerd: zaterdag, 26 februari 2022
foto: Wim Koopman
Uitvaarten in Heusden

Al lange tijd ver­zorgt de werk­groep Uit­vaar­ten in Heus­den op een eigen wijze uit­vaar­ten in de Antonius van Padua­kerk. Velen hebben deze uit­vaar­ten ge­waar­deerd evenals de voort­du­rende inzet en be­trok­ken­heid van de werk­groeple­den.

Pastoor Steijaert heeft enige maan­den gele­den het idee opgevat voor een actieve samen­wer­king tussen het pas­to­raal team en de werk­groep. Er zijn hierover gesprekken gevoerd tussen de werk­groep, pastoor Steijaert, leden van de loca­tieraad en pa­ro­chie­bestuur. Helaas is een concretise­ring van een ge­za­men­lijke aanpak niet gelukt wegens verschil van inzicht.

De werk­groep wil graag zelf­stan­dig uit­vaar­ten ver­zorgen om zo haar eigen­heid te bewaren en ook gestalte te geven tij­dens uit­vaar­ten. Pastoor Steijaert res­pec­teert de positie van de werk­groep en begrijpt dat haar visie en werk­wij­ze gedurende een lan­gere tijd zijn ontstaan. Hij meent echter dat actieve samen­wer­king tussen het pas­to­raal team en de werk­groep de weg is naar een sterkere toe­komst.

Vandaar dat vanaf 1 maart 2022 de werk­groep Uit­vaar­ten geen uit­vaar­ten meer ver­zorgt namens de pa­ro­chie heilige Fran­cis­cus. De leden van het pas­to­rale team ver­zorgen vanaf die datum de uit­vaar­ten in de Antonius van Padua­kerk zoals dat ook de praktijk is in de andere dorpen van onze pa­ro­chie.

De pa­ro­chie is de werk­groep Uit­vaar­ten dank­baar voor alle inzet en be­trok­ken­heid in de afgelopen jaren. 

De werk­groep uit­vaar­ten, het pa­ro­chie­bestuur en het pas­to­rale team

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose