link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Verdere versoepeling coronamaatregelen

Per vrijdag 25 februari

gepubliceerd: donderdag, 24 februari 2022
foto: Ramon Mangold
Verdere versoepeling coronamaatregelen

Vorige week werd bekend dat de an­der­halve-meter-regel en de mondkapjesplicht ver­dwij­nen in de pa­ro­chies. Deze week hebben de bis­schop­pen de overige maat­regelen geëvalueerd en ver­dere ver­soe­pe­lingen aan­ge­kon­digd:

Deze hou­den in:

  • De maat­regelen t.a.v. de Communie vervallen. Het spatscherm en ook de communietang zijn de­fi­ni­tief niet meer nodig. Degene die de Communie uitreikt moet nog wel de han­den reinigen.
  • Mensen die graag de Communie op de tong willen ont­van­gen, kunnen dit weer vragen.
  • Er mag weer wij­wa­ter wor­den gebruikt.

In onze pa­ro­chie heeft het pas­to­rale team onderling echter af­ge­spro­ken dat de pries­ters wel het mondkapje blijven gebruiken tij­dens het uitreiken van de heilige Communie.

De volgende maat­regelen gel­den nog steeds:

  • De vre­des­wens mag nog steeds niet wor­den gegeven door middel van een handdruk.
  • Er mogen nog geen collecte­mand­jes wor­den gebruikt tij­dens de collecte en ook mogen er nog geen mandjes wor­den doorge­ge­ven.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose