link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Eerste bouwvergadering Park van Vrede Ommel

Restauratie in beslissende fase

gepubliceerd: woensdag, 23 februari 2022
foto: mariaoordommel.nl
Eerste bouwvergadering Park van Vrede Ommel

Daar staan ze, op en bij de Calvarie­berg in het hart van het Pro­ces­sie­park, de mannen die met elkaar hebben door­ge­spro­ken hoe de res­tau­ra­tie van het Rijks­mo­nu­ment met al zijn pracht het best aangepakt kan wor­den en een nieuwe glorie verschaffen.

Een afvaar­diging van de Rijks­dienst voor Cultureel Erfgoed is van de partij, enkele leden van het stich­tings­bestuur staan er tussen evenals mensen van de ge­meen­te en de aannemers. Ze zijn allen bijeen­ge­ko­men in Ommel voor de eerste bouw­ver­ga­de­ring en dan kunnen na­tuur­lijk een korte inspectie ter plekke en een his­to­risch foto­mo­ment niet achterwege blijven.

Ad Verhoeven, een van de vrij­wil­li­gers die zich vanaf het begin al jarenlang on­ver­moei­baar uitslooft om het hele project tot een goed einde te brengen, kijkt met grote tevre­den­heid terug op het eerste bouw­over­leg. “Het was een bij­een­komst waarbij ieder het gevoel had en ook uitsprak dat we het park weer laten schit­te­ren voor Maria de Troos­te­res in iedere nood en alle bede­vaart­gan­gers en als parel voor Ommel.”

Fi­nan­ciële steun

In de­cem­ber is bekend gewor­den dat Provincie Noord-Brabant de res­tau­ra­tie van het Rijks­mo­nu­ment Pro­ces­sie­park Mariaoord in Ommel fi­nan­cieel steunt. Er is een bedrag van € 186.900 euro aan het Ommelse project toegekend!

Op 5 februari is bovendien bekend gewor­den dat Familie­stich­ting Zabawas uit Den Haag het Ommelse project € 7.500 heeft toegekend.

 

(bron: www.mariaoordommel.nl)


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose