link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Filmavond in de Veertigdagentijd: Risen

Woensdag 6 april - 18.00 uur - Someren

gepubliceerd: dinsdag, 29 maart 2022

In de Veer­tig­da­gen­tijd berei­den we ons voor op het feest van Pasen. Het verhaal van Jezus zijn leven, lij­den, sterven en Ver­rij­ze­nis is bij veel mensen bekend en blijft mensen aantrekken. De grote in­te­res­se in de diverse uit­voe­ringen van de Passion op tele­vi­sie en in theaters getuigen hier­van.

Graag willen we in de pa­ro­chie een film­avond or­ga­ni­se­ren als hulp­mid­del op weg naar Pasen. Deze avond or­ga­ni­se­ren we in samen­wer­king met pro­tes­tante ge­meen­te in Someren.

Een bij­zon­dere film

Er zijn vele films ver­sche­nen over het lij­den, sterven en verrijzen van Jezus. Iedere film legt een eigen nadruk. Enkele jaren terug is de film ‘Risen’ uit­ge­bracht. Een bij­zon­dere film over de veer­tig dagen na de Ver­rij­ze­nis van Jezus Christus – gezien door de ogen van een romeinse soldaat. Deze soldaat moet in opdracht van de romeinse lei­der Pontius Pilatus onder­zoek doen naar de geruchten over een uit de dood herrezen Joodse Messias. Ook moet hij het verdwenen lichaam zien te vin­den om een dreigende opstand in Jeru­za­lem te voor­ko­men. Graag willen we deze film bekijken.

Brood­maal­tijd en film

Ie­der­een is uit­ge­no­digd om deel te namen aan deze avond. Op woens­dag 6 april beginnen we om 18.00 uur in het ge­meen­te­cen­trum van de pro­tes­tantse ge­meen­te in Someren met een brood­maal­tijd. Hierna bekijken we de film. Na afloop is er gelegen­heid om wat na te praten onder het genot van een drankje.

Kijk­wij­zer heeft de film geclassifi­ceerd voor 16 jaar en ouder van­wege geweld.

Mocht de brood­maal­tijd niet passen in uw agenda, dan is dat geen probleem. Laat u dat dan even weten.

Voor deze avond vragen we een vrij­wil­lige bijdrage met een richt­be­drag van € 3 per persoon.

Aanmel­den

In ver­band met het or­ga­ni­se­ren van de maal­tijd vragen we u om uzelf aan te mel­den. Dat kan bij diaken Jack Swaanen of dominee Ber­na­dette van Litsen­burg.

Filmdetails

titel: Risen
jaar uit­ge­bracht: 2016
regiseur: Kevin Reynolds
cast: Joseph Fiennes, Tom Felton, Peter Firth, Cliff Curtis, Maria Botto en anderen
IMDb rating: 6,3   op een schaal van 1 tot 10
lengte: 1 uur en 47 minuten
kijk­wij­zer: Geweld / 16 jaar en ouder

Trailer

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose