link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Oproep diaken Van Leuken

gepubliceerd: vrijdag, 16 september 2016
Diaken Henri van Leuken
Diaken Henri van Leuken

Op verzoek van diaken Henri van Leuken plaatsen we graag zijn oproep op deze website.

Beste parochianen, beste mensen,

Tot u richt zich een man die u wel eens gezien hebt, maar die u nog weinig gesproken hebt. Ik behoor dan ook niet tot de ingezetenen van uw parochie. Ik ben diaken Henri van Leuken. Ik ben op 25 september 1993 tot diaken gewijd in de kathedrale basiliek van ’s-Hertogen­bosch. Na een aantal jaren parochiepastoraat te hebben bedreven, vroeg Mgr. Hurkmans mij voor het categoriale pastoraat in zuidoost Brabant. Vandaar dat ik me via dit artikel tot u richt.

U weet dat de economische crisis veel mensen hard heeft getroffen. Ik krijg dan ook veel aanvragen waarin materiële en financiële ondersteuning wordt gevraagd. De armoede is nog steeds aan het groeien en ruim 1 miljoen mensen leven in Nederland onder de armoedegrens. Veel mensen hebben gelukkig nog steeds het goede beeld van onze geloofs­gemeen­schap voor ogen. Een geloofs­gemeen­schap die een helpende hand bied aan mensen in nood. De diaken is dan ook het sociale gezicht van de Kerk bij uitstek. Hij vertegen­woor­digt alle mensen die iets voor een ander willen doen. De diaken heeft o.a. tot taak om de materiële en financiële ondersteuning goed te beheren en te verdelen.

Veel mensen hebben nog steeds angst om hun armoede openlijk te belijden. Als Kerk proberen wij dan ook zo de helpende hand te bieden dat iedereen gerespecteerd wordt in zijn ‘zijn’. Natuurlijk kan ik het niet alleen. Gelukkig ben ik gezegend met vele collegae en mensen van goede wil. Toch wil ik graag ook op u een beroep doen, zodat de helpende hand geboden kan worden aan vele noodlijdenden in uw omgeving. Als u mij financieel zou willen ondersteunen voor mijn werk, dan kan dat door middel van een geldelijke gift in een enveloppe met daarop mijn naam te weten: diaken Henri van Leuken. De enveloppe kunt u dan in de brievenbus doen van de pastorie aan de Kerkstraat 4 te Asten.

Bij voorbaat dank voor uw medeleven, uw gift en uw gebed.

Diaken Henri van Leuken
Tel.: 06-27346809


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose