link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Roosterwijziging Ommel op zaterdagavond

Vanaf zaterdag 12 maart

gepubliceerd: donderdag, 24 februari 2022
foto: Wim Koopman
Roosterwijziging Ommel op zaterdagavond

Er komt een roosterwijzi­ging voor de zater­dag­avondmis in Ommel. De tijd van de Mis is op dit moment 18.00 uur. Op het­zelfde moment is in Someren-Eind ook een Mis om 18.00 uur en om 19.00 uur een Mis in Heus­den. Tot aan het vertrek van pater Zwirs was dit geen probleem omdat we drie pries­ters had­den.

Het pas­to­rale team heeft na het vertrek van pater Zwirs besloten om de mis­tijd in Ommel te verschuiven van 18.00 uur naar 17.00 uur. Aanvanke­lijk wilde het pas­to­rale team deze wij­zing pas na de mei­maand, vanaf 1 juni, in laten gaan om het pro­gram­ma van de mei­maand niet te verstoren.

De erva­ringen van de laatste weken leren echter dat het hui­dige rooster een grote tijdsdruk legt op een van onze pries­ters om snel van de ene Mis naar de andere te gaan. Dit komt de vie­ring niet ten goede en zorgt voor onrust. Vandaar dat de Mistijd in Ommel eer­der zal verschuiven naar 17.00 uur en wel vanaf 12 maart.

Rooster

Vanaf zater­dag 12 maart zijn de mistij­den op zater­dag:

  • Ommel: 17.00 uur.
  • Someren-Eind: 18.00 uur.
  • Heus­den 19.00 uur.

Meimaand

In de mei­maand zullen de mis­tijd gewoon om 18.00 uur en 19.30 uur zijn omdat de plan­ning voor de mei­maand al enige maan­den bekend is.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose