link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Versoepelingen coronamaatregelen

Per vrijdag 25 februari

gepubliceerd: vrijdag, 18 februari 2022
foto: Ramon Mangold
Versoepelingen coronamaatregelen

In navol­ging van de ver­soe­pe­lingen die de over­heid afgelopen week heeft aan­ge­kon­digd, hebben ook de Neder­landse bis­schop­pen besloten tot ver­dere ver­soe­pe­lingen per 25 februari 2022. Komend weekend gel­den nog de hui­dige maat­regelen.

De be­lang­rijk­ste wij­zingen zijn:

  • het ver­val­len van de an­der­halve meter­regel
  • het ver­dwij­nen van de mondkapjesplicht.

Op 22 februari bera­den de bis­schop­pen zich over ver­dere invulling van ver­soe­pe­lingen. Onder andere over de manier hoe de Communie wordt uit­gereikt, het collec­te­ren en door­ge­ven van collecte­mand­jes, het reinigen van han­den bij binnen­komst, enzo­voort.

Hierover hou­den we u na­tuur­lijk op de hoogte.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose