link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Stille Omgang

Alternatief programma

gepubliceerd: zaterdag, 5 maart 2022
foto: Wim Koopman
De Stille Omgang van 2019
De Stille Omgang van 2019

Al sinds 1930 gaan er vele mensen vanuit de regio Eindhoven en omstreken naar Am­ster­dam om deel te nemen aan de Stille Omgang. Omdat de Stille Omgang dit jaar slechts in aan­ge­paste vorm kan plaats­vin­den, is in Geldrop een alterna­tief pro­gram­ma opge­steld.

Wat is de Stille Omgang?

Ieder jaar in de nacht van zater­dag op zon­dag in de buurt van 15 maart lopen duizen­den chris­te­nen overal vandaan, in zwijgende ver­bon­den­heid, de Stille Omgang: een nachte­lijke stille pelgrims­tocht door het centrum van Am­ster­dam, langs de route die de pastoor van de Oude Kerk op 15 maart 1345 liep.

Hij was getuige van een Eucha­ris­tisch won­der in het huis van een zieke man aan de Kalver­straat en droeg het Heilig Sacra­ment (de hostie) terug naar de Oude Kerk. In het duistere uur weten de bid­dende pelgrims zich verbon­den met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leef­tocht voor onderweg. Zij vieren in een Am­ster­damse kerk Eucha­ris­tie, om God dank te zeggen.

In de afgelopen twee jaar heeft de Stille Omgang te Am­ster­dam geen doorgang gevon­den, zoals wij dit gewoon zijn. Voor dit jaar heeft de organi­sa­tie vanuit Am­ster­dam ons laten weten dat de ommegang ook niet door kan gaan zoals wij dit gewend zijn, daarom heeft de organi­sa­tie vanuit kring Eindhoven en Omstreken een alterna­tief pro­gram­ma voor u.

Pro­gram­ma 2022

In de H. Brigida­kerk te Geldrop centrum (Nieuwen­dijk 2, te Geldrop)

  • Zater­dag 19 maart om 20.30 uur wordt het verhaal van de Stille Omgang ver­teld.
  • Eucha­ris­tie­vie­ring die muzikaal wordt opge­luis­terd.
  • Aan­slui­tend Aanbid­ding van het Aller Heiligste sacra­ment
  • Om 22.25 uur dag­slui­ting.

Op deze manier proberen we samen in vereni­ging te zijn met onze broe­ders en zusters over heel Neder­land die met ons mee zou­den trekken naar Am­ster­dam.

Live­stream

Wanneer mensen niet in de gelegen­heid zijn om naar Geldrop te komen, kunnen ze thuis alles mee volgen via de live­stream vanuit de H. Brigida­kerk.

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose