link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Versoepelingen

Na persconferentie 25 januari

gepubliceerd: donderdag, 27 januari 2022
foto: Ramon Mangold
Versoepelingen

Naar aan­lei­ding van de pers­con­fe­ren­tie van 25 januari heeft de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie ook voor de katho­lie­ke kerk aanpas­singen doorge­voerd van de corona-maat­regelen.

Vie­rin­gen

De avondlockdown van 17.00 uur is vanaf nu voorbij. Vanaf 1 februari wor­den de avondmissen weer op de oude tijd gevierd.

Dit betekent:

  • Heus­den: zater­dag om 19.00 uur
  • Ommel: zater­dag om 18.00 uur
  • Someren Eind: zater­dag om 18.00 uur
  • Asten: dins­dag en don­der­dag om 19.00 uur (don­der­dag ook het rozen­hoedje om 18.30 uur)
  • Someren: woens­dag en vrij­dag om 19.00 uur (woens­dag ook het rozen­hoedje om 18.30 uur)

Aantal bezoekers en reserveren

Bovendien is het aantal kerk­gan­gers niet meer van bovenaf bepaald (was max. 50) maar het is nu: net zoveel als er op 1½ meter verant­woord binnen kunnen. Gezien het ge­mid­del­de kerk­be­zoek in onze pa­ro­chies betekent dit dat er niet meer voor vie­rin­gen ge­re­ser­veerd moet wor­den.

De enige uit­zon­de­ring hierop zijn de vie­rin­gen in de Meimaand in Ommel. Van­wege de grote in­te­res­se voor deze vie­rin­gen moet hier­voor wel wor­den ge­re­ser­veerd. Daarover wordt te zijner tijd nog uit­ge­breid ge­com­mu­ni­ceerd.

Koren

Koren kunnen voltallig repe­te­ren en zingen mits op an­der­halve meter afstand en in een zigzag-formatie.

Bij­een­komsten

Er mogen weer avond­bij­een­komsten plaats­vin­den zoals ver­ga­de­ringen en catechese-bij­een­komsten.

Uit­vaar­ten

Bij uit­vaar­ten is het maximum aantal bezoekers: het aantal dat op an­der­halve meter kan wor­den geplaatst.

Bericht van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie

De volle­dige tekst van de ver­kla­ring van de Neder­landse bis­schop­pen hier:


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose