link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Het is nooit te laat!

gepubliceerd: woensdag, 26 januari 2022

De afgelopen an­der­halve maand is de pa­ro­chie meer­dere keren bena­derd door ouders met de vraag of hun ‘oudere’ kin­de­ren ook nog gedoopt mogen wor­den. Het ging dan om kin­de­ren tussen 5-8 jaar. Soms was het er gewoon nog niet van geko­men. Maar soms speelde de Corona-crisis met haar onbestemd­heid ook een rol.

En na­tuur­lijk kunnen deze kin­de­ren wor­den gedoopt. Graag zelfs! Het is altijd een vreugde voor onze geloofs­ge­meen­schap als er iemand wordt gedoopt. De leef­tijd maakt niet uit.

Het heeft de pa­ro­chie aan het denken gezet of er wellicht nog meer ouders zijn die graag een kind willen laten dopen dat al wat ouders is. Als er meer­dere kin­de­ren zijn, kunnen we mis­schien een soort doopsel­klasje sa­men­stel­len. Dit klasje komt dan onder lei­ding van onze diaken Jack Swaanen een aantal maal bij elkaar om het kerk­ge­bouw te verkennen en te kijken wat het doopsel nu precies is. Dat is leuk, leer­zaam en laat de kin­de­ren ook toegroeien naar het doopsel.

Indien ouders hierin geïn­te­res­seerd zijn, kunnen ze even bellen naar pastoor Steijaert of een mailtje sturen:

Mocht u mensen kennen voor wie dit geldt, geef het hen even door.

Namens het pas­to­rale team,

Pastoor Steijaert


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose