link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Wie verzint een mooie naam?

Voor het vernieuwde parochieblad

gepubliceerd: maandag, 10 januari 2022

We zijn we op dit moment druk bezig met de opzet van een nieuw pa­ro­chie­blad. Het moet een moderner blad wor­den, inte­res­sant voor pa­ro­chi­anen uit al onze pa­ro­chielo­ca­ties. En een nieuw blad verdient een nieuwe naam. “Angelus” is immers de naam van het blad van de voor­ma­lige fusie­paro­chie groot-Asten.

Daarom doen we hierbij een beroep op u allen. Weet u een mooie naam voor ons nieuwe pa­ro­chie­blad? Geef die dan aan ons door via e-mail­a­dres:

Niet han­dig met de com­puter? Een briefje afgeven bij het se­cre­ta­riaat in Asten mag ook.

We zoeken een naam die:

  • iets met Chris­te­lijk geloof / Kerk-zijn
    te maken heeft en/of
  • iets te maken heeft met onze eigen regio
    en volks­cul­tuur en/of
  • ver­wijst naar onze acht pa­ro­chielo­ca­ties of naar
    de naam van onze pa­ro­chie, Fran­cis­cus van Assisi

Na­tuur­lijk moet de naam niet al in gebruik zijn voor een ander blad; zo is bij­voor­beeld “De Brug” al het blad van de Pro­tes­tantse Ge­meen­te Asten-Someren.

We hopen op vele ori­gi­nele reacties!


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose