link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nieuwe benoeming kapelaan van Overbeek

gepubliceerd: zondag, 9 januari 2022
foto: SIRIS
Nieuwe benoeming kapelaan van Overbeek

Er is nieuws over de samen­stel­ling van het pas­to­rale team binnen de Heilige Fran­cis­cus­paro­chie.

Kape­laan Harold van Overbeek is door de bis­schop van Den Bosch, mon­seig­neur De Korte, gevraagd om een nieuwe benoe­ming te aan­vaar­den per 1 juli 2022. Hij heeft hiermee ingestemd, wetende dat de concrete nieuwe benoe­ming nog in voor­be­rei­ding is en onder­deel is van een groter geheel aan benoe­mingen. Daarom kan de invulling van de nieuwe benoe­ming die kape­laan van Overbeek heeft aanvaard nog niet bekend gemaakt wor­den.

De mede­de­ling over het vertrek van kape­laan van Overbeek is ruim voor 1 juli maar op verzoek van de kape­laan zelf. Hij hecht er aan om open te kunnen zijn en daarom ie­der­een nu reeds te in­for­meren.

Kape­laan van Overbeek heeft tien jaar gewerkt in onze regio en zich altijd met hart en ziel ingezet voor de pa­ro­chi­anen. Zijn vertrek is heel jammer maar het is ook te begrijpen dat hij inge­gaan is op het verzoek van de bis­schop.

De bis­schop zal per 1 juli 2022 een nieuwe kape­laan voor onze pa­ro­chie benoemen die samen met diaken Swaanen en mij het pas­to­raat in onze pa­ro­chie zal ver­zorgen. Te zijner tijd volgt er nog bericht over de opvol­ging.

Namens het pa­ro­chie­bestuur en het pas­to­rale team,

Pastoor Steijaert


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose