link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Lierop: zondagse H.Mis naar 11.00 uur

gepubliceerd: maandag, 3 januari 2022
Lierop: zondagse H.Mis naar 11.00 uur

Een paar weken gele­den plaatsten we een bericht over de manier waarop we als pa­ro­chie na het vertrek van pastoor Jan ver­der willen gaan met wat is opge­bouwd in de Lieropse geloofs­ge­meen­schap.

Een van de zaken waar we niet aan ont­ko­men, is een ver­an­de­ring van de ver­trouwde tijd van de zon­dagse Mis. Deze moeten we ver­plaatsen van 10.00 naar 11.00 uur. Dat is na­tuur­lijk even wennen voor mensen. Maar op deze manier kunnen twee pries­ters samen alle zon­dagse vie­rin­gen ver­zorgen. De vaste tij­den voor de zon­dagse vie­rin­gen zijn dan:

  • 09.30 uur: Ommel en Someren
  • 11.00 uur: Lierop en Asten

Namens de heilige Fran­cis­cus­paro­chie,

Pastoor Steijaert


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose