link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Inzegening Jozefkapel

gepubliceerd: zondag, 15 september 2013

“Toen op 19 maart 2013 de eerste spade in de grond ging voor de bouw van de kapel, hadden we niet kunnen bedenken dat een half jaar later de kapel helemaal klaar zou zijn. Er is ontzettend hard en voortvarend gewerkt door de vele vrijwilligers en bedrijven, onder de stimulerende en bezielende leiding van Frans v.d. Boogaert en Wim v.d. Broek. Veel waardering hebben we voor de vele uren die door de vrijwilligers en plaatselijke ondernemers in de bouw zijn gestoken”. Met deze woorden opende vice-voorzitter Wilma v.d. Boomen de inzegenings­bijeen­komst van de kerkhofkapel.

Het ontwerp van de kapel is gemaakt door Mevr. Ir. Marion van Doren van het Bouw­bureau van het bisdom. Zij heeft heel goed aangevoeld wat wij bij een stilteruimte/kapel voor ogen hadden. Het gebouw past heel goed in de omgeving en staat op een mooi punt bij het kerkhof.

Er is een bijgebouwtje aangebouwd, wat heel praktisch is als opslagruimte voor materialen en werktuigen en is een fijne ruimte voor de kerkhofwerkers.

De prachtige gebrand­schilderde ramen zijn een ontwerp van het glasatelier Joëlle d’Alsace en hebben een symbolische en godsdienstige betekenis. Zij stellen de wonderbaarlijke visvangst voor met de regenboog, die door God is gegeven aan de mensen met de belofte, dat er nooit meer een zondvloed zou komen. De glas-in-lood ramen van de kerk, voorstellende de ark van Noë, doen ons ook denken aan de redding van de mensen en de dieren bij de zondvloed.

De ramen zijn gemaakt door Atelier Joëlle d’Alsace in Lanaken. De kleuren zijn prachtig en als de zon door de ramen schijnt, valt er een mooi licht naar binnen.

Als naam voor de kapel hebben we gekozen voor St. Jozefkapel, naar de patroon­heilige van onze parochie en refererend aan onze St. Jozefkerk. Sint Jozef is bescherm­heilige van de gezinnen, de arbeiders en timmerlieden en ook voor de stervenden, dus een betere naam hadden we niet kunnen bedenken.

Het beeld dat het hart vormt van de kapel en op een altaartje staat, stelt de Heilige Familie voor: Jozef, Maria en het kindje Jezus, dat een wereldbol in de handen houdt. Het hardstenen beeld, gemaakt in 1950 door de Nederlandse beeldhouwer Piet Jungblut uit Bilthoven, hebben we geschonken gekregen van de parochie ‘de Goede Herder’ uit Tilburg. Wij zijn hen daarvoor heel dankbaar, want het is een prachtig beeld.

Verder is het hele kerkhof onder handen genomen: er is een nieuw pad gelegd van de ingang van het kerkhof naar de kapel en een parkeer­plaats. Tussen de rijen graven is gras ingezaaid, hetgeen het kerkhof een mooi groen aanzicht geeft. Ook is er nieuw hekwerk met een poortje gezet. Rond de kapel worden, als de tijd en het weer daarvoor geschikt is, planten en struiken geplant, dat het dan helemaal af maakt.

Zondag 15 september was een feestelijke dag! De zon scheen, toen we na een mooie Eucharistie­viering, die muzikaal werd opge­luisterd door het kerkkoor, onder begeleiding van de fanfare in een stoet naar de kapel wandelden. Naast de genodigden, was er veel belang­stelling van de dorpsgenoten.

Wilma v.d. Boomen hield een mooie toespraak, waarin zij de totstandkoming van de kapel kenschetste. Zij legde de symboliek uit van de glas-in-lood ramen en de keuze van de naam St. Jozefkapel, nadat zij die naam samen met pastoor Heeffer had onthuld.

Pastoor Heeffer zegende en bewierookte de kapel en de misdienaartjes mochten de kaarsen aansteken en daarmee kwam er licht in de kapel. Het kerkkoor o.l.v. dirigent Pieter Dohmen en accordeonist Ad Bergmans, zong een St. Jozeflied en een Marialiedje.

Een afvaardiging van het bestuur van het Ziekentriduüm vroeg even het woord en refereerde aan de prettige samen­werking met de kerk. Bij het Ziekentriduüm dat dit jaar in Someren-Heide is gehouden, is een prentje getekend door Marga v.d. Einden met een afbeelding van ons beeld van de H. Familie. Als dank overhandigden zij Wilma een ingelijste tekening.

Ten slotte zorgde de fanfare voor een muzikale afsluiting.

De mooie fotoserie is van Wim v.d. Broek.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose