link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

ZiekentriduŘm Someren

gepubliceerd: dinsdag, 30 augustus 2016
Ziekentridu├╝m september 2015
Ziekentridu├╝m september 2015

Dit jaar wordt het Ziekentriduüm Someren gehou­den in Ge­meen­schapshuis ‘De Einder’ op dins­dag 6, woens­dag 7 en don­der­dag 8 sep­tem­ber 2016. Het thema dit jaar is: ‘Kom erbij zitten’. Alle vrij­wil­li­gers zijn druk bezig om er weer fijne en gezellige dagen van te maken.

Het Ziekentriduüm vindt plaats in de eerste week van sep­tem­ber en duurt drie dagen. Tijdens deze drie dagen is er gelegen­heid tot be­zin­ning maar ook voor gezellig­heid en ontspan­ning. Gasten kunnen één of twee dagen deelnemen aan het Ziekentriduüm. Alles wordt ver­zorgd voor de gasten: koffie met iets lekkers, lunch, optre­dens van lokale artiesten en/of vereni­gingen. De dins­dag en woens­dag wordt er gestart met een dienst of moment van be­zin­ning. Op don­der­dag wordt het Ziekentriduüm afgesloten met de Mariahulde. Kortom drie compleet ver­zorgde dagen voor de langdurig zieke, ge­han­di­capte en eenzame mensen uit Groot Someren.

Wat is dat, een ziekentriduüm?

Het ziekentriduüm heeft als doel dat langdurig zieken, ge­han­di­capten en eenzame mensen uit heel Someren anderen ont­moe­ten. Er is gelegen­heid voor be­zin­ning, maar ook voor gezellig ontspannen, genieten van toneel, muziek en dans, dat wordt gebo­den door onder andere vereni­gingen, koren en artiesten. Een ziekentriduüm duurt oor­spron­ke­lijk drie dagen (van­daar ook de naam triduüm), dit wil echter niet zeggen dat de deel­ne­mers ook alle drie de dagen aanwe­zig moeten zijn. Na­tuur­lijk kan een dag al heel gezellig zijn.

Van oudsher is een ziekentriduum ontstaan in de katho­lie­ke kerk. Heden ten dage is het ziekentriduüm niet alleen voor katho­lie­ken maar voor de hele samen­le­ving en alle leeftij­den.

Meer in­for­ma­tie en opgave


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose