link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Aangescherpte maatregelen Nederlandse bisschoppen

gepubliceerd: dinsdag, 21 december 2021

Beste pa­ro­chi­anen,

Gister­avond ont­vingen we een bericht van de Neder­landse bis­schop­pen over een aanscher­ping van de al bestaande Corona-maat­regelen.

Het nieuws kunt u teruglezen op de web­si­te van de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie:

Kerst­mis

De avond- en nacht­mis­sen waren ook al geannuleerd. Maar nu geldt voor de missen op 1e en 2e Kerst een maximaal aantal bezoekers. Name­lijk, 50 personen mits deze op an­der­halve meter kunnen wor­den geplaatst. Hier­voor moet ge­re­ser­veerd wor­den. De in­for­ma­tie om te reserveren vindt u op https://www.rkfran­cis­cus.nl/?p=info&ids=reserveren.

Reserveren voor zon­da­gen

Waar we deze week al be­gon­nen waren met reserve­ringen voor Eerste en Tweede Kerst­dag moet vanaf nu ook voor alle andere vie­rin­gen (m.u.v. uit­vaar­ten) reserveren. En ook hier is het maximum 50 bezoekers op an­der­halve meter afstand. Dus vanaf 2 januari moet er weer voor zon­dag wor­den ge­re­ser­veerd.

Deze nieuwe maat­regelen zijn mis­schien een grote tegen­val­ler zo juist voor Kerst­mis. Toch moeten we proberen om ook aan deze maat­regelen mee te werken. In de maat­schap­pij is er zo’n grote ver­deeld­heid die zelfs leidt tot agressie en vernieling. Laten wij als chris­te­nen het goede voor­beeld geven door juist te kiezen voor het alge­meen belang en de een­heid.

Namens het pas­to­rale team,

Pastoor Steijaert


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose