link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Wijziging pastoraal verantwoordelijken Heusden en Lierop

gepubliceerd: zaterdag, 18 december 2021
foto: Ekrulila
Wijziging pastoraal verantwoordelijken Heusden en Lierop

In onze pa­ro­chie heeft ieder dorp een ‘eigen vast gezicht’, een lid van het pas­to­rale team die mensen op gere­gelde momenten zien, kunnen aanspreken en die onder­deel probeert uit te maken van het dorpsleven. Deze persoon is de vaste pastor voor diverse vie­rin­gen, doopsels, hu­we­lij­ken en uit­vaar­ten – en ook voor contacten met de loa­ca­tieraad, de vereni­gingen en in­stel­lingen in een dorp.

Het besluit van pater Zwirs om te ver­hui­zen is voor ons (het pas­to­rale team) aan­lei­ding geweest om te kijken naar de hui­dige werk- en taakver­de­ling onder de pastores. Hieruit komen twee ver­an­de­ringen naar voren. Vanaf 1 januari 2022 zal kape­laan van Overbeek de pas­to­raal verant­woor­de­lijke zijn voor Lierop en pastoor Steijaert voor Heus­den.

De ver­de­ling van de dorpen en de pas­to­raal verant­woor­de­lijken is vanaf 1 januari 2022:

pastor plaatsen
Kape­laan van Overbeek: Ommel, Lierop, Someren-Heide en Someren-Eind   
Pastoor Steijaert: Asten, Heus­den en Someren

Voor de vie­rin­gen en ac­ti­vi­teiten in de dorpen veran­dert er niets. In Lierop zal wel de tijd van de zon­dagse Mis wor­den ver­plaatst naar 11.00 uur. Op deze manier kunnen kape­laan van Overbeek en pastoor Steijaert op zon­dag samen de Missen ver­zorgen.

In Lierop mar­keert de verhui­zing van pater Zwirs wel het einde van de aanwe­zig­heid van een vaste pries­ter op de pastorie. Dat heeft een grote impact en zal voor ie­der­een heel erg wennen zijn. Vandaar dat er op de web­si­te Slaponline.nl een per­soon­lijk bericht van het pas­to­rale team wordt geplaatst om de ver­an­de­ringen uit te leggen.

Namens het pas­to­rale team,

Pastoor Steijaert


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose