link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Reservering nodig voor Kerstvieringen

gepubliceerd: zondag, 12 december 2021

Reservering nodig voor KerstvieringenIn de pa­ro­chie geldt de an­der­halve meter-regel voor vie­rin­gen. Dit betekent dat we, af­han­ke­lijk van het gebouw, een maximaal aantal bezoekers kunnen ont­van­gen per vie­ring. Tra­di­tio­neel bezoeken veel mensen graag een vie­ring tij­dens Kerst. De pa­ro­chie ont­komt dan ook niet aan een systeem van reserve­ring voor de vie­rin­gen.

Reserveren

Alleen na reserve­ring vooraf kunt u een vie­ring op Eerste -of- Tweede Kerst­dag bezoeken.

Reserveren is moge­lijk op de volgende wijze:

plaats manier van reserveren
Asten: Reserveren via tele­foon­num­mer 0493 - 69 13 15:
maan­dag tussen 9.30 uur en 12.30 uur of
don­der­dag tussen 9.30 uur en 12.30 uur of
don­der­dag tussen 19.00 uur en 20.00 uur
Heus­den: Opgeven bij Wim van Bussel op tele­foon­num­mer 06 - 57 11 44 10:
don­der­dag en vrij­dag tussen 18.00 en 19.00 uur
Ommel: Heilige Missen op 1e en 2e Kerst­dag (9.30 uur): reserveren op woens­dag 22 de­cem­ber tussen 12.00 uur en 17.00 uur en ook op don­der­dag 23 de­cem­ber tussen 12.00 uur en 17.00 uur via het algemene nummer 06-82255733. Indien u geen contact krijgt, probeert u het dan a.u.b. iets later opnieuw. U kunt name­lijk géén bericht/reserve­ring inspreken.
Lierop: Een briefje in de brievenbus van de pastorie, een e-mailtje naar de pastorie of eventueel 's zon­dags na de mis opgeven
Someren-Dorp: Patricia Kloppers via 06 - 4976 0202:
don­der­dag tussen 19 en 20 uur vrij­dag­mor­gen tussen 9 en 11 uur en 19 en 20 uur
Someren-Eind: Per mail: vanhoutsnelly@ziggo.nl; of briefje in de brievenbus van Haspel­straat 21; of tele­foon­num­mer: 06 - 17482545
Sluis XIII: Aanmel­den aan de deur bij de ko­men­de zon­dag

Hygiëne-maat­regelen

Bij binnen­komst vragen wij u uw han­den te ontsmetten met de aanwe­zige desinfec­te­rende zeep.

An­der­halve meter

In de kerk geldt de an­der­halve meter-regel.

Mondkapje in de kerk

Het is de bedoeling dat u bij binnen­komst een mondkapje draagt en ook bij het verlaten van de kerk. Ook als u rondloopt in de kerk ter bezichti­ging. Als u zit of ter Communie gaat is er geen ver­plich­ting tot het dragen van een mondkapje. Het staat u na­tuur­lijk vrij om dit wel te doen.

Collecte

Bij het uit­gaan van de kerk wordt de collecte gehou­den. Bij de uitgangen van de kerk staan collecte­mand­jes of collectebussen.

U kunt ook een bijdrage overmaken naar het bankreke­ning­num­mer van de pa­ro­chie:

  • NL44 RABO 0163 6400 09 t.n.v. Fran­cis­cus­paro­chie Asten


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose