link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

ALPHA - Ontdek het christelijke geloof

Informatieavond op maandag 26 september

gepubliceerd: dinsdag, 30 augustus 2016
Peter en Irene Swinkels
Peter en Irene Swinkels

Wat is Alpha? Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha. Tijdens circa twaalf in­ter­ac­tie­ve en gezellige bij­een­komsten ontdek je wat het chris­te­lijk geloof inhoudt.

‘Is er meer?’, ‘Wie is Jezus?’ en ‘Wat is bid­den en hoe doe je dat?’ zijn drie van de vijf­tien on­der­wer­pen.

Alpha is gratis en omvat 12 maan­dag­avon­den die om 19.00 uur starten met een warme maal­tijd op het adres Nieuw­straat 10 in Asten. De eerste avond op 26 sep­tem­ber is een in­for­ma­tie­avond om ver­der kennis te maken met de inhoud, het ma­te­ri­aal, de lei­ding, en de manier van aanpak.

Een reactie van een deel­ne­mer:
‘Ik heb meer ver­trouwen gekregen in God, ben rusti­ger en slaap beter.’

In­for­ma­tie en aanmel­den

Voor meer reacties en in­for­ma­tie zie www.AlphaDAS.nl of bel 0493-695873 (Peter en Irene Swinkels).

 

Alpha met Bear Grylls


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose