link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Adventsactie 2021

Projecten voor moeders en kinderen

gepubliceerd: zaterdag, 27 november 2021

Zondag 28 no­vem­ber begint de Advent, de periode van vier weken voor­af­gaand aan Kerst­mis. In deze weken vraagt de Ad­vents­ac­tie aan­dacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat ie­der­een kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waar­dig leven kunnen lei­den. De Ad­vents­ac­tie steunt hoop­volle projecten voor moe­ders en kin­de­ren.

‘Hoop is nooit van­zelf­spre­kend. Daarom ver­tellen we verhalen van mensen die met hun toe­wij­ding en hun liefde een verschil maken’, zo meldt de web­si­te van de Ad­vents­ac­tie. In 2021 wor­den vier projecten gesteund die zich richten op goede, bereik­ba­re zorg voor moe­der en kind rondom de zwan­ger­schap, de bevalling en de periode erna.

Kinder- en moe­dersterfte daalt!

De web­si­te van Ad­vents­ac­tie meldt dat in 2019 de kin­dersterfte we­reld­wijd is gedaald tot het laagste punt ooit. Onder moe­ders daalde het aantal sterf­ge­vallen met meer dan een derde ten opzichte van 1990. ‘Het helpt dus enorm deze be­lang­rijke, kwets­ba­re groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop!’

Er wordt geld ingezameld voor vier projecten: een opvanghuis voor zwan­gere vrouwen in Zimbabwe; zorg tij­dens de zwan­ger­schap in de Gazastrook; extra zorg voor kin­de­ren in El Salvador en verbe­te­ren van de geboorte­zorg in Somalië. Kijk voor meer in­for­ma­tie op de web­si­te van de Ad­vents­ac­tie.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose