link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Afscheid van pater Jan Zwirs

gepubliceerd: zondag, 14 november 2021

Op zon­dag 14 no­vem­ber volgde er aan het einde van de Eucha­ris­tie­vie­ring in Lierop een be­lang­rijke mede­de­ling van pater Zwirs. Hij maakte bekend dat hij het na jaren leven en werken in de Peel tijd vond om afscheid te nemen.

Hier­on­der staan de woor­den die hij in Lierop heeft uit­ge­spro­ken aan het einde van de Mis.

Beste pa­ro­chi­anen,

Volgende week is het 21 jaar gele­den
dat ik voor de eerste keer voor­ging in een vie­ring in onze koepel­kerk.
Daarna zijn er veel vie­rin­gen gevolgd,
fees­te­lij­ke en droeve, druk bezochte en wat stillere.
Er waren ook prach­tige concerten, passies en her­der­tjesmissen.
En het was telkens goed samen te zijn in deze won­dermooie kerk.

Pater Jan ZwirsIn de afgelopen jaren is er veel gebeurd.
21 Jaar gele­den was Lierop nog een zelf­stan­dige pa­ro­chie
en was er in ieder dorp en elke kerk nog een eigen pastoor,
zoals pastoor Saes, Smit, Somers, Verhees en Van Steen.
Zij zijn ondertussen allemaal gestorven
en de paters van Asten zijn verhuisd naar Tete­ringen.

Sinds vijf jaar is Lierop een onder­deel van de Fran­cis­cus­paro­chie, die nu bediend wordt door pastoor Steijaert, kape­laan van Overbeek, diaken Swaanen en een oude missiepater.

Ja, lieve mensen, een oude missiepater.
Zo ga ik me steeds meer voelen.
De jaren gaan tellen
en ik heb nooit het idee gehad tot mijn 100ste ‘her­der van Lierop’ te blijven.

Mis­schien voelt u het al aan­ko­men.
Ik heb inder­daad plannen om Lierop te verlaten
en dat zal ik doen met pijn in het hart,
want het waren mooie jaren in uw mid­den,
met fan­tas­tische feesten zoals bij mijn 40- en 50-jarig pries­ter­jubi­leum,
met de actie ‘Lierop geeft om Borneo’, met de kerstshows, verre fiets­tochten en nog veel andere festivi­teiten.

Na 33 jaar in de binnenlan­den van Borneo te hebben gewerkt
en na 21 Lieropse jaren wil ik het wat rusti­ger aan gaan doen.
Daarom ben ik van plan bin­nen­kort te ver­hui­zen naar Tete­ringen
en wel in de eerste week van januari 2022,
nadat we nog éénmaal de Advent hebben gevierd, Kerst­mis en Oud en Nieuw.

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan.
Met weemoed in mijn hart ga ik ver­trek­ken.

Pater Jan Zwirs.

Dank­baar

Pater Zwirs heeft 21 jaren lang lief en leed gedeeld met de inwoners van Lierop en ook daar­bui­ten. Hij deed dit op een hem ken­mer­kende wijze. De pa­ro­chie is pater Zwirs heel erg dank­baar voor alles wat hij heeft gedaan en vooral ook hoe hij dit heeft gedaan.

Zondag 2 januari

Pater Zwirs heeft ervoor gekozen om op zon­dag 2 januari 2022 om 10.00 uur voor de laatste maal de Eucha­ris­tie vieren in de pa­ro­chie. In januari zal hij ver­hui­zen en bij zijn mede­broe­ders gaan wonen in Tete­ringen (bij Breda). De pa­ro­chie zal het afscheid van pater Zwirs na­tuur­lijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Men zal kijken naar de moge­lijk­he­den om binnen de hui­dige Corona-maat­regelen op gepaste wijze afscheid te nemen. Hierover houdt de pa­ro­chie u op de hoogte.

SIRIS / Rob Fritsen

Op de web­si­te van lokale omroep SIRIS heeft Rob Fritsen enkele prach­tige portretten van pater Zwirs geplaatst die we hier dank­baar over­ne­men. Onder andere twee foto's van zijn 50-jarig pries­ter­feest op 10 juli 2016.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose