link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Informatieavonden Eerste H. Communie

gepubliceerd: woensdag, 3 november 2021

Het Eerste H. Communie­pro­ject gaat weer van start. In de tweede helft van no­vem­ber zijn er een aantal in­for­ma­tie-avon­den waar u en uw kind van harte welkom zijn! Hier wordt de loop van het project toe­ge­licht met de diverse be­lang­rijke momenten zoals bij­een­komsten, pre­sen­ta­tie­vie­ring en na­tuur­lijk de Eerste Communie zelf.

Bete­ke­nis van de Eerste H. Communie

Wij vieren de heilige Eucha­ris­tie als her­in­ne­ring aan Jezus. Maar tij­dens de vie­ring komt Hij ook onder ons ons als we luis­te­ren naar zijn Woord, wij samen bid­den en heel bij­zon­der als we Hem ont­van­gen in de heilige Communie.

Wij ont­van­gen Hem in de Communie en daardoor delen we ons leven met God en met elkaar. Wij zijn als verzamelde gelo­vi­gen ook echt één. Communie betekent name­lijk let­ter­lijk: ge­meen­schap. Door ter communie te gaan, nemen we dus deel aan de ge­meen­schap met Jezus en zijn Kerk. Bij de Eerste H. Communie nemen de kin­de­ren voor de eerste keer fees­te­lijk hieraan deel.

Aanmel­den

Er wordt centraal aangemeld. U kun zich aanmel­den via een aanmel­dings­for­mu­lier. Wij willen u vrien­de­lijk vragen het aanmel­dings­for­mu­lier geprint, volle­dig ingevuld en onder­te­kend in te leveren op het pa­ro­chie­cen­trum in Asten. U kunt het formulier na onder­te­kening ook scannen en mailen naar het pa­ro­chie­secre­ta­riaat. Na de aanmel­ding ont­vangt u een bevesti­ging van aanmel­ding en in­for­ma­tie over de in­for­ma­tie-avond.

In­for­ma­tie­avon­den

In November wor­den in­for­ma­tie-avon­den gehou­den. Hier wordt de loop van het project toe­ge­licht met de diverse be­lang­rijke momenten zoals bij­een­komsten, pre­sen­ta­tie­vie­ring en na­tuur­lijk de Eerste Communie zelf.

plaats datum tijd locatie
Asten en Ommel
ma 22 nov 2021 19.00 uur Maria Pre­sen­ta­tie­kerk
Heus­den plan­ning volgt nog

Lierop plan­ning volgt nog

Someren en Someren-Heide
di 16 nov 2021 19.00 uur Maria­school
Someren Eind ma 29 nov 2021 19.00 uur Ge­meen­schapshuis de Einder

Vie­rin­gen­over­zicht

De Pre­sen­ta­tie­vie­ringen en de Eerste H. Communie­vie­ringen vindt u terug in het vie­rin­gen­over­zicht van deze web­si­te.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose