link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Diocesane fase synode van start

gepubliceerd: maandag, 18 oktober 2021
foto: Wim Koopman
Kapelaan Harold van Overbeek neemt namens de parochie de kaars in ontvangst van Mgr. De Korte
Kapelaan Harold van Overbeek neemt namens de parochie de kaars in ontvangst van Mgr. De Korte

Nadat paus Fran­cis­cus op zon­dag 10 ok­to­ber in Rome de dio­ce­sane fase heeft geopend ter voor­be­rei­ding op de bis­schop­pen­synode in 2023, is in elk bisdom in de wereld op zon­dag 17 ok­to­ber de dio­ce­sane fase van gebed en gesprek geopend.

Eucha­ris­tie­vie­ring

Zondag­och­tend 17 ok­to­ber heeft Mgr. Gerard de Korte tij­dens een pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring in de Sint-Jans­kathe­draal de dio­ce­sane fase geopend. Tijdens de vie­ring, met daarin de hernieu­wing van de doop­be­lof­ten, speciale intenties gebe­den door o.a. leden van de lekenraad en plech­tige zegen, heeft de bis­schop ook een synode-kaars onts­te­ken. In de homilie heeft de bis­schop stil­ge­staan bij de synode. De vie­ring kan nog wor­den teruggekeken via het YouTube-kanaal van de Sint-Jan.

Evensong

Zondag­mid­dag 17 ok­to­ber was er een fees­te­lijk gezongen Evensong in de Sint-Jans­kathe­draal waarin de bis­schop opnieuw is inge­gaan op de synode aan de hand van de lezingen over het Pinkster­ver­haal en de Emmaüs­gan­gers. Aan het einde van de evensong zijn kleinere kaarsen ontstoken aan de synode-kaars en overhan­digd aan de ver­te­gen­woor­digers van iedere pa­ro­chie om ook op pa­ro­chieel niveau de synode gestalte te gaan geven.

Namens onze pa­ro­chie was kape­laan Harold van Overbeek aanwe­zig om de kaars in ont­vangst te nemen.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose