link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Enquête parochieblad

Wat wilt u eigenlijk lezen?

gepubliceerd: zaterdag, 16 oktober 2021

Onze pa­ro­chie beschikt al vele jaren over een goed gelezen pa­ro­chie­blad. De reacties van mensen in en buiten de pa­ro­chie laten zien dat het pa­ro­chie­blad wordt ge­waar­deerd. Bij iedere editie is er een grote groep vrij­wil­li­gers die zich inzet om artikelen te schrijven, het blad te maken en ook om het te ver­sprei­den.

We leven in een tijd waarin alles snel gaat en vaak online. Veel dingen ver­an­de­ren en ook mensen ver­an­de­ren. Het is goed om te kijken hoe we in een digi­taal tijdperk om moeten gaan met een papieren in­for­ma­tie­blad. Daarom is het van groot belang dat de lezers van het pa­ro­chie­blad ook kunnen laten weten hoe zij staan tegen­over het blad. En mis­schien ook aan­ge­ven wat er mis­schien anders zou moeten.

Vandaar dat de redactie van het pa­ro­chie­blad in samen­spraak met pastoor Steijaert een enquête heeft opge­steld met een aantal vragen om er zo achter te komen waar behoefte aan is.

Dit weekend verschijnt de nieuwe editie van het pa­ro­chie­blad op alle locaties. In het pa­ro­chie­blad zit het ingevouwen enquêteformulier. Wij zou­den alle lezers op het hart willen drukken om de tijd te nemen om deze vragen te be­ant­woor­den. De ingevulde for­mu­lie­ren kunnen wor­den inge­le­verd in speciale verzamel­bak­jes in de kerken van de pa­ro­chie. Maar ook bij de pastorieën kunnen de for­mu­lie­ren wor­den inge­le­verd. Of eventueel wor­den gescand en naar de pa­ro­chie wor­den gestuurd:

De mening van de lezers is erg be­lang­rijk en de redactie wil ook ie­der­een vragen om mee te werken aan de enquête. Helpt u mee om het pa­ro­chie­blad vitaal te hou­den voor de toe­komst?

Ook is er een online- enquête be­schik­baar. Ie­der­een kan gewoon vanachter de com­puter, tele­foon of tablet de vragen be­ant­woor­den. Via on­der­staan­de link komt u bij de vragen­lijst terecht.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose