link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Koepelkerkconcert

Vrijdag 22 oktober - 20.00 uur - Koepelkerk Lierop

gepubliceerd: vrijdag, 15 oktober 2021

Op vrij­dag 22 ok­to­ber vanaf 20.00 uur zal er in de heilige naam van Jezus-kerk in Lierop weer een koepel­kerk­con­cert plaats­vin­den. Deze keer zal de Astense groep ‘Pro et Contra’ een uit­voe­ring ver­zorgen met als thema ‘Bij elkaar’.

Pro et Contra

Pro et Contra heeft in Asten en omge­ving gedurende bijna vijf­tig jaar een grote naam opge­bouwd. Voor het publiek is er door de coronabeper­kingen al lang geen gelegen­heid meer geweest om een optre­den van de groep bij te wonen. Door de be­trok­ken­heid van gita­rist Joop Martens bij de organi­sa­tie van de Koepel­kerk­con­certen doet zich die moge­lijk­heid nu wel voor. Veel koren verkeren nog in moei­lijke omstan­dig­he­den of zijn als gevolg van corona zelfs gestopt. De driemans­for­ma­tie Pro et Contra is wél in staat een pro­gram­ma voor het voetlicht te brengen en wel een pro­gram­ma dat heel goed past binnen de formule van de Koepel­kerk­con­certen. Muzikale en inhou­de­lijke bele­ving gaan daar samen.

Details

  • U bent welkom op vrij­dag 22 ok­to­ber 2021 in de Koepel­kerk te Lierop
  • Het concert begint om 20.00 uur en duurt circa een uur
  • De toegang is gratis, met de moge­lijk­heid om bij de uitgang een bijdrage te geven
  • Van­wege de hui­dige regels is voor de toegang een coronatoegangsbe­wijs nood­za­ke­lijk

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose