link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nieuwe Alpha-groep start in Asten

Dinsdag 21 september - 19.00 uur

gepubliceerd: woensdag, 28 juli 2021

Ont­moe­ten, vragen en ont­dek­ken – dat doe je op Alpha. Alpha is een intro­duc­tie in het chris­te­lijk geloof die ook in Asten wordt aan­ge­bo­den. We­reld­wijd hebben ruim 25 miljoen mensen in 169 lan­den een Alpha gevolgd.

Alpha doe je samen

Dins­dag­avond 21 sep­tem­ber gaat Alpha van start in Asten. In tien in­ter­ac­tie­ve en gezellige bij­een­komsten ont­dek­ken de deel­ne­mers wat het chris­te­lijk geloof inhoudt. Elke bij­een­komst staat een ander on­der­werp centraal. Gestart wordt met een heer­lijke maal­tijd, daarna kijken we een korte video over het on­der­werp en aan­slui­tend praten we daar samen over ver­der.

De cursus is gratis en vrij­blij­vend en wordt gegeven van 19.00 tot 22.00 uur op dins­dag­avon­den. In Neder­land hebben ruim 300.000 mensen een Alpha gevolgd. Of je jong of oud, gelovig of niet-gelovig bent; je bent van harte welkom!

Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onder­zoeken in een laag­drem­pe­lige, leerzame en leuke set­ting. Er is ruimte voor al je vragen!

In­for­ma­tie

Kijk voor in­for­ma­tie en reacties van Alpha-deel­ne­mers op onze web­si­te of neem contact op per e-mail of tele­foon met Peter & Irene Swinkels:

 

Alphacursus


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose