link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Rondleiding H. Maria Presentatiekerk Asten

gepubliceerd: zaterdag, 17 juli 2021
foto: Rob Fritsen
Rondleiding H. Maria Presentatiekerk Asten

VVV Asten in samen­wer­king met de pa­ro­chie houdt in juli en au­gus­tus rond­lei­dingen onder lei­ding van VVV-gidsen door de H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk in Asten. De rond­lei­dingen staan gepland op zater­dag 24 juli, 7 au­gus­tus en 21 au­gus­tus. De rond­lei­dingen starten om 14.00 uur en ein­digen tussen 15.00 en 15.30 uur.

De kosten bedragen € 4,50 p.p. en kin­de­ren tot en met 7 jaar gratis. Aanmel­den bij VVV Asten is verplicht:

Groepsrond­lei­ding

Bent u met een groep en wilt u gebruikmaken van een rond­lei­ding op een ander tijdstip, dan kunt u hier­voor contact opnemen met VVV Asten. Er geldt een maximumaantal van +/- 20 personen per gids. De kosten bedragen € 4,50 p.p. en met een minimum van 10 betalende personen € 45. De rond­lei­ding duurt 1 tot 1½ uur.

Aan het einde van de 19de eeuw is Asten een tame­lijk rijk dorp met veel fabrieken en wel­ge­stelde notabelen. Tijd voor een nieuwe kerk vindt pastoor L.J. van de Mortel. Tussen 1896 en 1898 wordt de kerk gebouwd in de toen moderne neogo­tische stijl. Onder lei­ding van architect Caspar Franssen uit Roermond komt het in­druk­wek­kende bouw­werk tot stand. 

Er wordt na­tuur­lijk gezegd dat zij de mooiste is van alle circa 25 kerken die Franssen in Brabant bouwde. Of dat waar is, kun je met eigen ogen zien. Tijdens een rond­lei­ding met een VVV-gids hoor je ‘alles’ over de circa 125 levens­ja­ren van de kerk, over de verstopte schil­deringen die in 2019 tevoorschijn zijn geko­men, over het hoofdaltaar van Hendrik van der Geld (1838-1914) uit Boxtel en de kruis­wegs­ta­tie van Frans Knirsch (1920) uit dezelfde plaats. Tot de inventa­ris van de mid­del­eeuwse kerk behoren de beel­den van de calvarie­groep (1480-1490) en een gepolychromeerde voor­stel­ling van de heilige Apollonia (1525-1530). De tang in haar rechter­hand is een ver­wij­zing naar deze bescherm­hei­lige van tandartsen. De beel­den kregen een ere­plaats in het hui­dige gebouw.

Na­tuur­lijk toont de kerk, die ook bekend staat als Ka­the­draal van De Peel, naast de bloei van het Rijke Roomse Leven uit haar ontstaans­pe­rio­de, ook de schade van de Tweede Wereld­oor­log en de ver­an­de­ringen in de li­tur­gische gebruiken sinds het Tweede Vati­caans Concilie. 

Ook de muur­schil­deringen en het oxaal zijn meer dan de moeite waard; deze laatste bevat sinds kort zelfs een ten­toon­stel­lings­ruim­te, die waar­schijn­lijk voor veel herken­ning zal zorgen. Een bezoek brengen aan het oxaal is overigens alleen moge­lijk indien u goed ter been bent.

VVV Asten - Land van de Peel

Meer in­for­ma­tie bij VVV Asten:


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose