link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nieuw Rozenhoedje op SIRIS-tv

gepubliceerd: zaterdag, 3 juli 2021
foto: SIRIS
Nieuw Rozenhoedje op SIRIS-tv

Sinds de uitbraak van het corona­vi­rus in maart 2020 zendt SIRIS-tv iedere dag om 17.00 uur het Rozen­hoedje uit. Dat wordt vooral door de oudere kijkers zeer op prijs gesteld. SIRIS-tv gaat door met het uitzen­den van het Rozen­hoedje totdat de corona­cri­sis voorbij is.

Kape­laan Harold van Overbeek vond dat het weer eens tijd werd dat er een nieuw Rozen­hoedje werd opgeno­men. De opname vond op maan­dag 28 juni plaats in de Onze Lieve Vrouw Praesen­ta­tie­kerk in Ommel.

U kunt het Rozen­hoedje ook online meebid­den:

Rozen­hoedje of Rozen­krans?

Wanneer je één keer het gebedssnoer bidt, dan heb je een Rozen­hoedje gebe­den. Dat bestaat uit het kruis­te­ken, de ge­loofs­be­lij­de­nis, drie Wees­ge­groetjes en vijf Tientjes van telkens een Onze Vader, tien Wees­ge­groetjes en het Eer aan de Vader. Bij elk tientje kan je medi­te­ren over een Geheim van de Rozen­krans. Afsluiten doe je weer met het kruis­te­ken.

Om de Rozen­krans te bid­den, ga je vier keer het gebedssnoer rond. Je hebt dan gemedi­teerd over alle twin­tig geheimen van de rozen­krans. ‘Vroe­ger’ waren er vijf­tien Geheimen van de Rozen­krans en bestond de Rozen­krans uit vijf­tien Tientjes. In 2002 introdu­ceerde paus Johannes Paulus II de Geheimen van het Licht. Daar­mee zijn er nu twin­tig Geheimen en bestaat de Rozen­krans dus ook uit twin­tig Tientjes.

Bij het bid­den van het Rozen­hoedje kiezen we af­han­ke­lijk van de dag van de week een van de vier Geheimen. Hier kan overigens van wor­den afgeweken bij speciale gelegen­he­den of op bij­zon­dere feest­da­gen.

Blijde Geheimen

(maan­dag en zater­dag)

 1. De engel Gabriël brengt de blijde bood­schap aan Maria 
 2. Maria bezoekt haar nicht Elizabeth
 3. Jezus wordt geboren in een stal in Betlehem 
 4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen
 5. Jezus wordt in de tempel terug­ge­von­den 

Geheimen van het Licht

(don­der­dag)

 1. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan 
 2. De bruiloft van Kana 
 3. De ver­kon­di­ging van het Rijk Gods en oproep tot beke­ring
 4. De gedaante­ver­an­de­ring op de berg Tabor 
 5. De in­stel­ling van de Eucha­ris­tie 

Droeve Geheimen

(dins­dag en vrij­dag)

 1. De doodsangst van Jezus 
 2. Jezus wordt gegeseld 
 3. Jezus wordt met doornen gekroond
 4. Jezus draagt zijn kruis naar Golgotha
 5. Jezus sterft aan het kruis 

Glorie­volle Geheimen

(zon­dag en woens­dag)

 1. De opstan­ding van Jezus uit de doden 
 2. De Hemel­vaart van Jezus 
 3. De heilige Geest daalt neer over de apos­te­len 
 4. Maria ten hemel opgeno­men 
 5. Maria wordt in de hemel gekroond

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose