link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Weekmis naar kapel zusters

Vanaf donderdag 1 september

gepubliceerd: zondag, 21 augustus 2016

De eucha­ris­tie­vie­ring van don­der­dag­avond 18.30 uur in de Maria Pre­sen­ta­tie­kerk wordt met ingang van don­der­dag 1 sep­tem­ber a.s. ver­plaatst naar de Kapel van de Missiezusters aan de Wilhelmina­straat. De mis­tijd wordt dan ook 17.00 uur! Dit om de Zusters en de bewoners van Hof van Bluyssen (Amalia­zorg) ook de kans te geven om aan de Eucha­ris­tie­vie­ring deel te nemen.

Een steeds kleiner wor­dende groep mensen neemt te­gen­woor­dig deel aan de door­de­weekse vie­ring in de paro­chie­kerk. De kerk wordt daarvoor te groot en zeker in de wintermaan­den kost het veel geld om de kerk warm te stoken.

Dins­dag­mor­gen om 9.30 uur

Naast de vie­ring van don­der­dag­avond komt er ook een vie­ring op dins­dag­mor­gen om 09.30 uur. Ook hier zijn alle pa­ro­chi­anen van harte welkom. Pastoor Scheepers zal in deze beide Eucha­ris­tie­vie­ringen voor­gaan, geassis­teerd door koster Antoon Aarts.

Voor hen die willen is er na de vie­ring ook gelegen­heid om elkaar te ont­moe­ten in het Restaurant van Hof van Bluyssen waar er tegen een kleine vergoe­ding koffie gedronken kan wor­den. Wil men er ook eten dan is dat ook moge­lijk. Gelieve dit dan vóór 09.30 uur door te geven aan receptie-hvbluyssen@amalia­zorg.nl zodat de keuken weet dat u komt.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose