link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

CreŽer je eigen Mariatuin

gepubliceerd: maandag, 10 mei 2021

Van de web­si­te van de Belgische bis­schop­pen­con­fe­ren­tie (Kerknet.be) plaatsen we een bericht over het opzetten van een Mariatuin. Zoek een mooi Maria­beeld en kies uit tien­tal­len bloem­soor­ten die naar Maria ver­wij­zen. Nu nog planten en met veel liefde ver­zorgen. Vier Maria in mei!

De Ameri­kaanse bewe­ging Family Rosary lan­ceert een Mariatuin-wedstrijd. Bedoeling is om vooral ge­zin­nen aan te zetten op die manier in de mei­maand een plek van hoop te creëren, een plek die de hemelse tuin al een beetje meer zicht­baar maakt op aarde. En daar hebben we nood aan in tij­den van Covid en klimaatdrei­ging, zo klinkt het. Leuk idee?

Een Mariatuin - in miniatuur op je buffet­kast of op je balkon, in je voortuintje of in de hof - bestaat steevast uit een maria­beeld en sym­bo­li­sche bloemen of planten. Het geheel straalt schoon­heid en rust uit, en nodigt uit tot medi­ta­tie. Kloosters hebben er al een lange traditie mee. Maar waarom zou je thuis niet zo’n tuintje aanleggen?

Mariabloemen en hun bete­ke­nis

De keuze uit sym­bo­li­sche bloemen en planten is eindeloos. Vooral de kleuren wit en blauw vallen op. Wit staat voor zuiver­heid en blauw voor de ko­nin­klij­ke titel van Maria. Zelden of nooit zal je Maria afge­beeld zien op schil­derijen zon­der de witte lelie. Maar ook madeliefjes, en korenbloemen kun je meestal wel ergens ont­dek­ken. Net als rode rozen, die staan voor haar liefde en lij­den.

Een ander criterium is de vorm. Zo staan veldbloemen of aardbeien, die dicht tegen de grond groeien, voor nede­rig­heid. Heel wat bloemen en planten droegen in de mid­del­eeuwen (en som­mi­ge nu nog) een van de namen van Maria, zoals O.L.V. Hand­schoen (vin­gerhoedskruid). De bloemen in een Mariatuin mogen uite­raard ook ver­wij­zen naar Christus, zoals de anjer. Die heeft de vorm van een nagel en herinnert op die manier aan de kruis­dood.

 • Akelei
 • Anjer
 • Cyclaam
 • Goudsbloem
 • Iris
 • Kamille
 • Koekoeksbloem
 • Korenbloem
 • Lelie
 • Lelietje-van-dalen
 • Mariaklokje
 • Meidoorn
 • Pinksterbloem
 • Roos
 • Vingerhoedskruid

Liederen

Ook in lie­de­ren is de bloe­mensymboliek terug te vin­den. Kijk maar naar deze strofe uit het gre­go­ri­aanse Praeclare Custos Virginium (vertaling Schulte Nordholt):

Te mid­den van de doornen
zijt Gij in uw grote zuiver­heid
een lelie die in wit gewaad
ter ere Gods te bloeien staat.

Heel wat ver­wij­zingen komen recht­streeks uit de Bijbel, bij­voor­beeld uit het Hoog­lied, waar Maria dan gaat lopen met de compli­mentjes aan het adres van ‘de bruid’.

Kriebelen de groene vin­gers of heb je al een Mariatuin? Ga aan de slag en post een foto op Twitter of Facebook met #Mariatuin en #Marygar­den.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose